www.sorsunk.net_ *_

A_furfangos_szekely.pps

Aki a viccet megérti, csak jó ember lehet...


Kohn a barátjához:
- Te Grün, hagyod, hogy a Weisz mindenféle hazugságot híreszteljen rólad?
- Nem bánom, csak az igazat ne mondja!


- Már tudom, csak azért vettél el, mert nekem nagyon sok pénzem volt!
- Tévedsz, Fáni! Én azért vettelek el, mert nekem nagyon kevés volt.


- Rabbi, miért kell a völegénynek a házasságkötés előtti napon böjtölni?

- Na ja, a házassághoz gyomor kell!

- Nem megy a boltom, rabbi - panaszkodik Grün.

- Velem szemben van Kohn boltja, az meg ragyogóan megy. Mi lehet ennek az oka?
- Az, hogy Kohn csak a saját boltjával törődik, te meg egyszerre figyeled a magad boltját, meg Kohnét. A kettő viszont sok neked, ezért nem boldogulsz.


Egy tel-avivi iskolában megkérdezik a nebulóktól:
- Na, gyerekek, ki tudja megmondani, ki volt Mózes?
Áron jelentkezik:
- Egy balfácán.
- No de Áron! Nem szégyelled magad, így beszélni nagy ősünkröl, Mózesröl?
- De igenis balfácán volt, mert miután átkelt a Vörös-tengeren, balra fordult, pedig ha jobbra fordult volna, most a sok kőolaj mind a miénk lenne...


A bíró kérdezi Grüntöl:
- Meg merne rá esküdni, hogy megadta az adósságát a felperesnek?
- Én nem - feleli Grün -, de van két tanúm, aki bármikor megesküszik rá.


- Mondd, te milyen embernek ismered ezt a Kohnt?
- Rá merném bízni az életemet is...
- Na igen, de most százezer forintról van szó!


Grün, a könyvelő:
- Főnök úr, egy vallomással tartozom önnek... Nem tudok a lánya nélkül élni.
- Na, azért ne túlozzon!
- Dehogyisnem... Pontosan kiszámítottam...


Kohn azt mondja Grünnek:
- Elég ronda a feleséged, mondd hol volt a szemed, amikor elvetted?
- A hozományon csüngött.


Kohn beállít a Weisz textil-nagykereskedésbe, és rengeteg árut vásárol.

- Kérem becsomagolni és elküldeni a címemre, és a számlát kilencven nap lejáratra tessék kiállítani. Remélem nem sok a kilencven nap?
- A kilencven nap nem sok, csak az a kilencven éjszaka...


Kohn találkozik Grünnel:
- Nahát, hogy te milyen jól nézel ki! - csapja össze a kezét.

- Esküszöm tíz évet nyugodtan letagadhatnál. És ez az öltöny milyen jól áll neked...!
- Hagyd abba, Kohn! - mondja Grün.

- Azt mondd meg, mennyi kell ?


Kohn Grünnek.
- Hallottad, hogy a Schwarz tízezer pengőt kapott, mert megfelelt egy kérdésre?
- És mi volt az a kérdés?
- Weisz azt kérdezte tőle: elvenné-e feleségül az ő sánta, félszemű lányát?

- Ő azt mondta: igen.


A házasságközvetítő vőt ajánl Kohnnak.

- Tetszik nekem a fiú, mondja Kohn - de figyelmeztesse, hogy mi nagyon vallásosak vagyunk, szombaton nem dolgozhat!

- Higgye el nekem Kohn úr, ha ez megkapja hozományt, a hét többi napján sem fog dolgozni.


A kis Grün gyerek hazajön az iskolából, és elmeséli az apjának, hogy a tanító azt mondta, hogy a pénz nem boldogít.
- A tanítódnak igaza van, mert nem a pénz boldogít, hanem a kamat!


Az öreg Kohn haldoklik, s a fiának sorolja, ki mennyivel tartozik neki.
- Apám, most azok nevét sorold, akiknek te tartozol.
- Azok maguktól is jelentkezni fognak!


Kohn a rabbihoz:
- Rabbi, szabad nekem sonkát ennem?
- Micsoda kérdés! Hát persze hogy nem szabad!
- De én láttam, hogy te ettél.
- Ettem!... Ettem!.... De én nem kérdeztem!


A hitközség felmond a rabbinak, s az előljáróság tagjai egészen a városon kívülig elkísérik. A határban megáll a rabbi:

- Milyen szép kis város! - mondja sóhajtva.

- De rabbi eddig mindig csak csepülted a várost, hogy milyen csúf, milyen gonosz, most meg hirtelen kezd neked tetszeni?!

- Na ja. Most, hogy ti nem vagytok benne...


* * *

MÁTÉ PÁL

Nagy a baj

A hibás a nem létező Székelyföld himnusza. Hogy miért? Mert az elszékelyesített románok a jégkorong- világbajnokságon a nem létező Székelyföld himnuszát merték elénekelni, amikor a román hokicsapat tisztelgett a szurkolok előtt! Csak hát mit ad Isten ezek is székelyek voltak, mármint a játékosok. Beindult a bukaresti fanarióta gépezet, fejek hullását követelték. A nyugdíjas szekusok is belendültek (ilyen alkalmat nem szabad elszalasztani), előkerültek a letűnt rendszer szlogenjei, hazaárulás, revizionizmus, kémkedés stb. A dákó-román elmélet meséin felnőtt széles látókörű és befogadó lelkületű réteg egyenesen Ázsiába akarja visszaküldeni a székely atyafiakat.

De mindez nem volt elég! Bukarestben a román kupa győztese - mit ad Isten - a sepsiszentgyörgyi futballcsapat lett. Erre a bukarestiek fülehallattára el lett énekelve újra a nem létező Székelyföld himnusza! Ekkora arcátlanság, és még a kupát is elhozták a nem létező Székelyföldre. De hát mit lehet tenni? Az idők változnak. És a Székelyföld is LÉTEZIK, és érdekes módon a székely atyafiak ezután is el fogják énekelni a székely himnuszt, még ha egyesek gutaütést kapnak is!

* * * * * * * * * * * *

Keszeg Tibor      

                                                              Halszagú jelentés 

A szakembereken kívül a horgászok is észrevették, hogy a folyami ökoszisztémák megváltozásával, a Dunában is, a természetes élőhelyek és életfeltételek romlásával, számos őshonos halfaj élete veszélybe került, sőt egyes fajok el is tűntek. Migráció ide, migráció oda, helyüket idegenhonos fajok foglalták el, sokuk igen invazív és komoly károkat okoz.

Egyelőre nem derült ki, hogy ez a jelenség valamilyen ismeretlen politikai döntés eredménye, vagy a természet spontán végzéseként történt. A vízparton mozdulatlanul ülő és morfondírozó horgászok talán erre is rájönnek egyszer. Ime néhány idegen-honos faj: Lapátorrú tok (Polyodon spathula), Gyöngyös koncér (Rutilus meidingeri), Razbóra (Pseudorasbora parva), Keleti  pikó  (Gasterosteus aculeatus ), Csupasztorkú  géb (Babka gymnotrachelus), Aranyhal (Carassius auratus) Ezen utóbbi, szerencsétlen, kifogott halacska nem a mesebeli, ezért tök süket és néma marad mindhalálig bármilyen kérésre, könyörgésre, parancsra, sőt erőszakra is.

A veszélybe került valós fajok közül itt csak egyet említünk, ez a lápi póc (Umbra krameri), amelynek nagy része a Duna 1992-es elterelésének következtében pusztult el, ezért napjainkban jelentős mentési munkálatokkal és mesterséges szaporítással próbálnak javítani ezen a helyzeten.        

Reméljük, hogy más veszélyeztetett honos fajok nem jutnak arra a sorsra, mint az alábbi unikális fajták. 

          Búgázó vizekfrásza (Aquatis coite )

Rákokat, de különben minden vízben mozgó lényt alulról molesztált és harapott, beleértve a műcsalit is, teljesen alantas szándékkal. Végül ez okozta vesztét az utolsó példánynak is, mert nem bírta türtőztetni a fajra jellemző mohóságát, és fűbe harapott, pontosabban egy pöttyös, rózsaszín, polkorrekt villantóra.

          Kukucskáló fodrosfütyi (Fudrisae penis vidice)                                                       

          Felületes megfigyelők, tévesen - talán nagy szeme miatt - vízalatti kukkolónak tartották. Valójában a halvérű ragadozóról csak később - kevéssel kihalása előtt - derült ki, hogy titokban, úgymond baráti szeretetből, sok tiszavirágot termékenyített meg. Teljesítménye miatt kimondottan keresett faj volt kutató urológusok számára. Ez, sajnos, döntő mértékben járult hozzá kipusztulásához.                   

           Tojásfejű sompolygó (Cefalo sompolys)

Optimális élettere a nehézvíz volt, de a norvég fjordokban is gazdag rajokat figyeltek meg, ahol az arra nyaraló horgászok - főleg fizikusok - próbálták horogra keríteni. A második világháború alatt kezdték ipari halászatát, miután felfedezték, hogy zsírja bizonyos heves láncreakciókat csillapít. Szakmai körökben nagy érdeklődést keltett, amikor a Duna paksi szakaszán egy elpusztult, méretes példányt fedeztek fel a parton. Szakértők szerint pusztulását a nehéz helyzetbe való szorulása okozta, az országos nyomor közepette.

              Brunyáló tömpike (Tampico spiralis urinae)

         Kevésbé tudományos nevén leginkább kunkszolónak, selypítve kunxolónak hívták. Főleg csatornák, kanálisok befolyásánál felbukkanó, félénk, de nagyon hasznos hal volt. Nagy rajokba verődve, a spirálisszerű anus-án kifecskendezett nagy klór-mész tartalmú tejszerű ürüléke hatásosan semlegesítette a szennyvizet. A zöldek erőszakos csalogatása elől menekült - evezett el! - ismeretlen vizekre.

Azóta mélybúvárok is kutatják hollétét.  

                                                                                                                                                                                                                                                             

              Valagrázó cuncorgó (Concuro curris, (szláv nyelvterületen: Valagina Cuncorgovna)

Főleg a Balaton kiéhezett halászait hozta tűzbe, illetve vitte vízbe, nem ritkán jégre is. Csábos testének erős halszaga ellenállhatatlanul vonzotta az orruk által vezérelt gyengén látó halászokat is, valamint más halfajok erős izgalmi állapotban úszkáló hímjeit. Ilyenkor a valagrázó cuncorgót rövid időn belül hatalmas haltej-felhő borította, meghozva számára is az extázist. Halálos ellensége az angolna volt, amelynek túlszaporodása végzetesnek bizonyult számára. Olyan hevesen csavarodott a cuncorgó derekára, hogy sokuk vesztét okozta. Sajnos a nemzetközi csempészhálózat érdeklődését is felkeltette, így aztán az állomány nagyon megritkult.                     

Nemrég tudomásunkra jutott, hogy Isztambul egyik varázslatos szerájának hatalmas akváriumában hamisítatlan, hátulról valagrázós, elölről hastáncot lejtő cuncorgók szórakoztatják az ámuló közönséget. Egy ideje a Balatonon nagy reménnyel drónokkal figyelik a víz alatti élvezetek tejfelhőinek buzgárszerű kitörését, egyelőre, sajnos, eredménytelenül.

Pikkelyes üdvözlettel,                              Tibor íródeák, tudományos főmunkatárs

Hóember

Egész éjjel havazott. Reggel kimentünk a gyerekekkel hóembert építeni.

        8:00    A hóember elkészült.
        8:10    Egy arra járó feminista megkérdezte, miért nem építünk hóembernőt is.
        8:15    Építettünk egy hóembernőt is.
        8:17    Feminista szomszédom panaszt emelt a hóembernő nagy mellei miatt, mert szerinte tárgyiasítom a nőket.
        8:20    Egy közelben lakó meleg pár is odajött, és hisztériázni kezdtek, hogy miért nem két azonos nemű hóembert építettünk.
        8:22    Egy transznemű férf... akarom mondani n... szóval személy kérdőre vont, hogy miért nem építünk nemi identitás nélküli hószemélyt, választható nemi szervekkel.
        8:25    Idejött az utca végéből a vegán házaspár, és szóvá tették, hogy a répa élelmiszer, nem pedig hóemberek dekorálására való.
        8:28    Lerasszistáztak, mert a hóemberpárunk fehér.
        8:31    A szemben lakó muszlim pasas követeli, hogy a hóembernőre azonnal adjak burkát.
        8:40    Megérkezik a rendőrség, valaki kihívta őket, mert megsértettük az önazonosságát.
        8:42    A feminista szomszéd ismét megjelent. Most a seprűt kifogásolja a hóemberasszony kezében, mert szerinte ezzel a nőket háziasszony-szerepbe helyező régi sztereotípiát erősítjük.
        8:43    Kiszállt a városi tanács egyenlőségügyi bizottságának elnöke, és kilakoltatással fenyeget bennünket.
        8:45    Megérkezett a BBC híradójának stábja. Megkérdezték, szerintem mi a különbség a hóember és a hóembernő között. "A hógolyók", feleltem, mire leszexistáztak.
        9:00    A tévében mint feltételezett terroristát, rasszistát, homofóbot és mások érzékenységébe gázoló bűnözőt mutogatnak, aki balhét kavar a lakóhelyén ilyen súlyos időjárás közepette.
        9:10    A rendőrök megkérdezték, kivel építettem a hóembert, majd letartóztattak, és velem együtt a gyermekeimet is, mint bűntársakat.

        De jó, hogy nálunk nem fog idén hó esni....

A Szovjetunió rövid története.

Alighogy meghalt Lenin, kiderült, hogy a Párt második embere, Trockij elvtárs - áruló.

Kamenyev, Zinovjev, Buharin és Sztálin megbuktatták Trockijt, és száműzték.

De pár év múlva kiderült, hogy Kamenyev, Zinovjev és Buharin szintén ellenség és szabotőr, ezért a bátor Genrih Jagoda elvtárs agyonlövette őket.

Kicsit később, mint ellenséges ügynököt, Jagoda elvtársat agyonlöveti Jezsov elvtárs.

De kicsit később kiderült, hogy Jezsov nem elvtárs, hanem idegen ügynök és közönséges áruló. Ezért Berija elvtárs agyonlövette.

Sztálin halála után mindenki rájött, hogy Berija elvtárs is áruló. Ekkor Zsukov marsall megbuktatja és agyonlöveti Beriját. De hamarosan Hruscsov elvtárs rájött, hogy Zsukov ellenség és összeesküvő, és elküldte Zsukovot az Urálba.

Kicsit később kiderült, hogy Sztálin is ellenség volt, meg áruló. És vele együtt a Politbüró nagy része. Ekkor Sztálint kiteszik a Mauzóleumból, a Politbürót és a hozzá csapodó Sepilovot Hruscsov elvtárs szétkergeti. Sepilovot Kirgizisztánba küldik.

Pár év múlva kiderült, hogy Hruscsov kalandor és jöttment, meg ellenség. Ekkor Brezsnyev elvtárs nyugdíjazza.

Aztán később Brezsnyev meghalt, és kiderült, hogy ártó szándékú és a helyben topogás okozója volt, szóval ellenség. Aztán volt még két geronto-titkár, de rájuk senki nem emlékszik, hulltak mint a legyek.

És ekkor hatalomra került a fiatal és energetikus Gorbacsov. És kiviláglott, hogy az egész Párt csupa ártó szándékú ellenségből áll, de majd ő...

És akkor a Szovjetunió összeomlott.


        Szilvássy Istvántól, a Corvinus Egyetem egyik professzorától

Hatodik éve tartok – mindkét félévben – Hungarikumok és örökségmenedzsment címen egy összkari választható tantárgyat a Corvinuson, ami már 12 kurzus, s immár kb. 700 hallgató végezte el. Ezek 420-450 felvételi ponttal bekerült hallgatók, az ország értelmiségének az utánpótlását jelentik, a fiatalság leendő "krémjét" adják. A tantárgy fő célja éppen a (magyar) nemzeti identitás bemutatása, összetevőinek rendszerezése, államigazgatási, önkormányzati és üzleti megjelenése.

A tantárgyhoz tartozó szemináriumokon, kíváncsiságból többször is felmértem a hallgatók kognitív magyar identitását. Röpdolgozatok százaival igazolhatnám, hogy ezeknek a 19-20 éves fiataloknak a magyar nemzeti identitása úgy a magyar irodalom, magyar történelem, Magyarország földrajza, mint a magyar kultúra, vagy a magyar műalkotások, életművek, művészet, gasztronómia, találmányok terén a nullához konvergál.

Néhány példa:

Ø a hallgatók 100 %-a Katona Józsefet jelöli meg a Bánk bán zeneszerzőjeként

Ø összekeveri Petőfi és József Attila arcképét

Ø nem tudja, hol van Tokaj, vagy Pannonhalma

Ø A Pál utcai fiúk írójaként Gárdonyi Gézát jelöli be

Ø Szinyei Merse Majális c festményének címe szerintük a Páneurópai piknik

Ø nem tudják, ki volt Papp László -- úszónak, vagy kardvívónak tartják, amint megtudják, hogy sportemberről van szó

Ø senki, egyetlen hallgató sem ismeri fel a Rákóczi induló dallamát, hogy Liszt Magyar rapszódiáját, vagy akár a Csárdáskirálynő ismert melódiáit ne is említsem

Ø Történelmi tudásuk magyar viszonylatban szintén nulla, mintha soha nem tanulták volna általános, vagy középiskolában ezeket az ismereteket, amelyek mind a tananyag részét képezik.)

Ez a hihetetlen tudatlanság egy olyan tünet, ami nekem – aki kezdetben evidenciának gondoltam egy mai magyar egyetemista hallgatóról, hogy nem csak attól magyar, hogy magyarul beszél, hanem van magyar kulturális identitása is – megdöbbentő.

Tisztelt Hölgyek és Urak: nincs magyar kognitív identitása az egyetemi hallgatóknak, legalábbis a Corvinuson és a Nemzeti (!) Közszolgálati Egyetemen, ahol oktatom ezt a tantárgyat és volt (bal) szerencsém felmérni a hallgatók ilyen irányú ismereteit.

       * * * * * * * * * * *

Gyurcsány Ferenc egy szolnoki találkozón nemrég szó szerint ezeket mondta:  „Erdélyhez semmi közünk. Nem magyarok, székelyek! A román nép egyik ága! Sosem volt magyar terület! Akár a csángók!” (Forrás: Ujj János, Arad.)     Humor:

- Halló! Sarki Pizza?

- Nem Uram, ez Google Pizza!

- Óh, bocsánat, akkor rossz számot hívtam...

- Nem Uram, jó számot hívott! Csak a Google megvásárolta az üzletet.

- Oké. Akkor szeretnék rendelni...

- Rendben Uram. A szokásosat?

- Hogyhogy a szokásosat? Ön ismer engem?

- Az adatbázisunk szerint a legutóbbi 12 alkalommal Ön vastag tésztájú pizzát rendelt sajttal, kolbásszal és szalonnával.

- Igen, pontosan. Most is azt szeretnék...

- Uram, javasolhatnék most valami mást? Egy finom salátatálat? Jégsalátát sárgarépával, ruccolával és paradicsommal?

- Micsoda? Utálom a zöldségeket!

- Elnézést Uram, de hadd hívjam fel a figyelmét, hogy túl magas a koleszterin szintje!

- Micsoda? Ezt meg honnan veszi?

- A telefonszáma alapján be tudtuk azonosítani, és így hozzá tudunk férni az Ön orvosi laboratóriumi eredményeihez az utóbbi 7 évből.

- Oké, de akkor sem akarom a zöldségeket. Egyébként pedig ne féltsenek, mert szedek gyógyszert a koleszterin szintemre !

- Bocsánat Uram, de nem rendszeresen szedi azt a gyógyszert! A kereskedelmi adatbázisunk szerint az utóbbi 4 hónapban mindössze egyszer vásárolt egy 30 tablettás csomagot az Ön utcája végén található gyógyszertárban.

- Ugyan már, ez semmit sem bizonyít... Egy másik gyógyszertárból vásároltam a többit.

- Ne haragudjon Uram, de ez sem lehet, hiszen nem látjuk ezt a kiadást az Ön bankkártya adatbázisán.

- Készpénzzel vásároltam, nem bankkártyával.

- No de a banki elszámolásán sem látszik, hogy ennyi készpénzt felvett volna !

- Vannak más készpénzes forrásaim is !

- Na de Uram! Az adóbevallásában ez nem szerepel. Reméljük, hogy nem tagadott le valami bevételi forrást az Adóhatóság elől !?

- HAGYJON ENGEM BÉKÉN, MENJEN A FENÉBE!

- Sajnálom Uram, de remélem megérti, hogy ezeket az információkat mi kizárólag az Ön érdekében gyűjtjük és használjuk!

- ELÉG! Elegem van a Google-ból, facebook-ból, twitter-ből,

whatsapp-ból és a többiből. Ki akarok szállni! Elmegyek egy lakatlan szigetre, ahol nincs Internet, kábel TV, és senki aki folyamatosan figyelne és kémkedne utánam !

- Megértem Uram! De fel kell hívjam a figyelmét, hogy ehhez előbb meg kell újítania az útlevelét, mivel az 6 héttel ezelőtt lejárt...

Dr. Bubó emlékezetes mondásai:

“Ne terjessz el egy ragályt csak azért, hogy legyen mit megfékezned!"


”Állapíts meg bátran bármilyen bajt, a beteg előbb-utóbb majd csak beszerzi"


“Tartsd szem előtt: az erős szervezet még az egészséget is képes legyőzni!"


“Jó, ha minél többen kapják meg a bajt, mert annál nagyobb lehet a gyógyultak száma."


-"Az elmegyógyász csak akkor tévedhet nagyot, ha nem állapít meg semmit


-"Sosem szabad a lázat annyira enyhíteni, hogy a beteg kihűljön!"


-"A baj akkor válik jelentéktelenné, ha a beteggel egy nagyobbat is sikerül beszereztetni.


-"Feltűnési viszketegséged akkor múlik, ha a másikét kell vakarnod."


-"Egy rövidlátó politikus mindig győz az ellenfelén, ha az vak."


"-Ha az amputálást akarod gyakorolni, próbálkozz a százlábúval!"


"Némely betegség akkor gyógyítható a legjobban, ha távol tartod az orvost.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Így szólt az Úr Noéhoz:
"Fél év múlva megnyitom az ég csatornáit és addig fog esni, míg a Földet el nem lepi a víz. De szeretnék megmenteni néhány jó embert és minden állatfajból egy párt, ezért építs bárkát!"

Egy villámlás után a tervrajz ott feküdt a földön.
Fél év múlva elkezdett esni az eső, de az Úr legnagyobb megdöbbenésére Noé csak ült szomorúan a kertjében, bárka sehol.
- De Noé, hol a bárka? - kérdezte felháborodva.
- Uram, bocsásd meg nekem, de felmerült néhány igen nagy probléma:
1. A hajóépítéshez engedélyt kellett kérnem, mert a terveidet nem fogadta el a Hajóépítési Hivatal Műszaki Osztálya, ezért több mérnököt is fogadnom kellett az áttervezéshez.
2. A szomszédom feljelentett, hogy nem a rendezési tervben megengedett tevékenységet akarok folytatni a kertemben.
3. Nem tudtam fát szerezni, mert a fülesbagoly életterének megőrzése érdekében fakivágási tilalmat rendeltek el.
4. Ahogy elkezdtem begyűjteni az állatokat, beperelt egy állatvédő
egyesület.
5. A Katasztrófavédelem közölte, hogy nem építhetem meg a bárkát, amíg nem készíttetek egy hatástanulmányt az özönvízről.
6. Ezután konfliktusba kerültem az Esélyegyenlőségi Hivatallal az ügyben, hogy mennyi hátrányos helyzetű kisebbségi etnikumot viszek magammal. Ennek az lett a vége, hogy lefoglalták a félkész bárkát.
7. Amikor el akartam hagyni az országot, közölték velem, hogy adótartozásom van, így nem mehetek sehová.
Most úgy ítélem meg Uram, hogy körülbelül még 100 év kell a bárka
elkészítéséhez.
Ekkor elállt az eső, és kisütött a nap.
- Úgy döntöttél Uram, hogy mégsem pusztítod el a Földet? - kérdezte Noé bizakodva.
- Nincs rá szükség, - mondta az Úr. - Megoldjátok magatok!

****************************************

A Boldogkőváraljai önkormányzat honlapján, Boldogkő várába belépéshez, egy előző nagy járvány után 672 évvel, ma olvasható.

Feltehető a kérdés: javasoljuk-e újfent bevezetni e rendszert?

       JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOK, ÉRVÉNYES LÁTOGATÁSI REND

1. Jószándékú idegen a főkapun bebocsátassék, ellenben ki a falakat meghágja, megpálcáztassék és tömlöcbe vetessék!

2. Messzi vándor a pestisdoktor által alaposan megvizsgáltassék, királyi passzusa felmutassék, a kapupénz annak rendje, s módja szerint beszedessék!

3. Kórságra gyanús atyafi a várkapun be ne engedtessék, ám elbocsátás előtt tömjénfüsttel fertőtleníttessék! Ennek betartásáért a strázsák fejükkel felelnek!

4. Várfalakon belül egymástól tisztes távolság tartassék! Az engedetlenekre három botütés méressék, a makacskodókat az árokba vessék!

5. Az árnyékszék és a járások mocsoktól, szeméttől minden órában megtisztíttassék, a tyúkszar mészporral beszórassék!

6. Hajnalhasadtán a várnép tartozik kezet és arcot mosni borral vagy rózsaecettel, végül az egész testét megtisztítani szivaccsal!

7. A várnép köteles naponta háromszor egy kupicával gönci barack nektáriumot fogyasztani, ennek betartását a pestisdoktor személyesen tartozik felügyelni!

8. Ha valakit engedetlenségért meg kell büntetni (kivéve, ha paraszt) előtte a várnak kapitánya vagy az úrnő értesítessék!


Kelt a nagy pestisjárvány idején, az Úr 1349. esztendejében, Szent György havának utolsó napján, Boldogkő várában


NO COMMENT

Miért szólal meg a világ minden katólikus templomának harangja délben 12 órakor    (Nicu Murgășanu 2tcp hnlS158tod.04dl).

Egy román embernek köszönhetően: Iancu de Hunedoara (a gyulafehérvári római katolikus székesegyházban van eltemetve), akit a keresztény világ megmentőjének tartanak. 1456-ban történt, amikor Iancu de Hunedoara, Erdély vajdája, Belgrádnál legyőzte a II. Mohamed által vezetett Ottomán Birodalom hadseregét, aki sem többet, sem kevesebbet nem tűzött ki célul, mint Európa meghódítását. A csatában a szultán 150 000 harcossal és 300 ágyúval rendelkezett. A másik oldalon Iancu de Hunedoara 30 000 oláh és szerb ortodox harcossal védte Belgrádot. A törököknek kétszer sikerült behatolni a városba és ennyiszer lettek visszaszorítva.  a harmadik támadást is visszaverték, majd ellentámadás következett. A török ágyúkat elfoglalták és a szultán hadserege ellen fordították. Néhány nappal később a törökök rendezetlenül szétszórtan vonultak vissza, 24 000 halottat maguk után hagyva. A kereszténység addigi legnagyobb győzelme volt ez a törökök fölött. Elismeréséként, III. Calixtus pápa Iancu de Hunedoara győzelmét „élete legboldogabb pillanatának” nevezte, és pápai bullájában elrendelte, hogy minden katolikus templom harangja naponta 12 órakor szólaljon meg. Iancu de Hunedoara nem örülhetett eme elismerésnek. az erdélyi vajda a győzelem után néhány nappal pestisben elhunyt. A katolikus templomok harangjai azóta is minden délben megszólalnak Iancu de Hunedoara tiszteletére.

És mégis „comment”: úgy hírlik, Hunyadi János. forog szarkofágjában, "Alba Juliskában."

Utólagos értesülés: fenti írás forrása feltehetően a Jereváni Rádió. (A ford., K.P.)

Humoros Galéria 2                *derus_napot.pps*


S Z É K E L Y   V I C C E K


Mivel emberünk sokat hallott a székelyek szűkszavúságáról és agyafúrtságáról, nem rontott ajtóstól a házba, hanem finoman rákérdezett a pakulárra:

– Adj' Isten! Tud-e esetleg egy helyet, ahol juhtúrót tudnék venni?
A pakulár rásandított:
– Há' má' hogyne tudnék! Vévévé pont jútúró pont com.
 
                *****************************
 
Mondja mérgesen az orvos Pista bá'-nak:
– Minden pohár pálinka, amit megiszik, egy héttel megrövidíti az életét!
– A' nem lehet, doktor úr. Akko' én má' tíz éve e'lennék temetve.
 
                *****************************
 
Pista bá' összeveszett az asszonnyal. Kiment, s bévágta maga mögött az ajtót. 17 esztendő múlva hazajött, letette a kalapot, s a lájbit és leült a padra. Kérdi a felesége:
– Hol vót?
– Künn.

                *****************************

 
Pista bá’ vérző fejjel tántorog az úton. Odamegy a szomszéd gyermek:
– Jöjjön, Pista bácsi, hazaviszem!
– Ne, – riad meg az öreg – onnét jövök!
 
                  *****************************
 
Halálos ágyán kérdezi Pista bá' az asszont:
– Véri, velem vótál-e, miko' a komonisták elvették a tehenyünköt?
– Veled vótam.
– Velem vótál-e, miko' elvittek engemet a Duna csatornához?
– Veled vótam.
– Velem vótál-e, miko' elvették a második tehenyünköt es?
– Akkor es veled vótam.
– S most es velem vagy-e halálos ágyomnál.
– Most es itt vagyok.
– Véri, egyfolytába' csak a bajt hozo

                  ***************************** 

Pista bá’ vérző fejjel tántorog az úton. Odamegy a szomszéd gyermek:
– Jöjjön, Pista bácsi, hazaviszem!
– Ne, – riad meg az öreg – onnét jövök!
 

S Z É K E L Y   V I C C E K

 
Pista bá’ bemegy a kocsmába. Leül, kér egy deci szilvapálinkát, és fejét csóválva motyog, hogy vannak megmagyarázhatatlan dolgok. Megint kér egyet, aztán megint, s mondogatja tovább. Kérdi a kocsmáros:
– Mit nem lehet megmagyarázni?
– Úgy jártam, hogy kimentem tehenet fejni. Felrúgta a vedret. Megpróbáltam túlról, de ott es felrúgta. Mondom, megpróbálom hátulról, de úgy es felrúgta. Erre a két hátsó lábát kiköttem a pajta oldalához, leültem fejni, erre elkezdett csapkodni a farkával. Gondoltam, felkötöm a farkát a gerendához. Felálltam a fejőszékre, s mivel hirtelen nem kaptam kötelet, megódtam a nadrágszíjat, felemeltem a tehén farkát, erre szíj nélkül leesett a nadrágom. Béjött az asszon. A tehén lába kikötve, a farka felkötve, én állok a fejőszéken kiódott szíjuval, a bokámnál a gatyám. Na, erre mondom, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet megmagyarázni...
 
                  *****************************
 
Új lakó költözik Pista bá' szomszédságába. Este – fél szemmel a szomszédot lesve – kiment a kertbe. Az öreg, ásott egy gödröt, és beletett egy bödönt. Másnap reggel jöttek a milicisták:
– Mit dugdos maga, fegyvert, milyen tiltott dolgot?
Feltúrtak mindent, végül a kertben megtalálták a bödönt. Nagy diadallal kiásták, s hát nincs benne semmi.
– Mit járatja velünk a bolondját?
– Nem én hívtam magukot.
– Miért ásta el ezt az üres bödönt?
– Csak azért, hogy megtudjam, milyen ember az új szomszédom.
 
                  *****************************
 
Mondja Pista bá’ Mózsi bá’-nak:
– Figyeljen ide, szomszéd! Mikor  van a születésnapja?
– Osztán métt es érdekli?
– Há’, vennék egy setétítőfüggönyt magának az ablakra...
– Minek?
– Hogy ne lássam örökké, amit a feleségivel művel, azétt.
– S a maga születésnapja mikor van? Én es megajándékoznám.
– Mivel?
– Egy szemüveggel, hogy lássa kié es az a feleség...
 
                               *****************************
 

Elhangzott

A háziorvosként praktizáló DK-s Komáromi Zoltán az ATV-ben, a minap (szó szerint):  

Műsorvezető: ...a kormányzat azt mondja, hogy bármilyen vakcina jobb, mint a betegség. És ezzel tényleg nem nehéz vitatkozni...

Komáromi Zoltán (közbevág): Én vitatkozok...

Műsorvezető: ...Covidba idáig a világon meghalt két és fél millió ember...

Komáromi Zoltán (közbevág): Én ezzel vitatkozok!

Műsorvezető: ...oltásba még senki.

Komáromi Zoltán: Világos. Én vitatkozom ezzel...

Jön a STUPID-19 vakcina


       Nyílt levél Karikó Katalinnak

Tisztelt Hölgyem! Ön nagyszerű munkát végezve, kollégáival megalkotta a Covid-19 vakcinát. Köszönjük és szívből gratulálunk! Egyszer talán meg is kapjuk, de a nagy EU-s szájtépők hülyeségekkel voltak elfoglalva, így elfelejtettek rendelni.

Sajnos most egy újabb, az eddiginél sokkal veszélyesebb vírus, a STUPID-19 jelent meg Magyarországon és a világon. Ez a vírus elsősorban az agyat támadja meg, de a zsigerekig hat.

Kik a veszélyeztetettek, és miről ismerhetők fel? Elsősorban olyanok, akiknek semmi sem jó! Mondataikat így kezdik: Mé ' nem így...? Mé' nem úgy...? Főként azzal elégedetlenek, ami volt, ami van, és ami lesz! Mindenhez IS értenek, legyen az orvosi, jogi, gazdasági kérdés, hiszen többnyire sikeresen elvégezték az általános iskola néhány osztályát.

Főként kommentek írása közben támadja agyukat, vagy annak helyét a vírus. Ilyenkor fröcsögnek mindenre, ami történik. Írásaikban nem zavarja őket írásjel, igekötő, nagy kezdőbetű, vagy a - ba, - be, - ban, - ben totális keverése. Semmi és senki nem jó nekik, és általában mindenért a zoooobán a felelős. Ha a vállalkozók adócsökkentést kapnak, akkor rohadjanak meg! Ha a fiatalok, akkor azok is! Ha a nyugdíjasoknak pénz jön, akkor
mé ' csak ennyi, ha a fiatal házasok kapnak kedvezményt, mé' nem ők. Mé ' épül stadion, uszoda, múzeum, mé' nem "osztogassák" ki azt a pénzt közöttük, akik annyi jó kommentet írnak a közjóért.

Kedvenc szavaik, kifejezéseik: -rohadjon meg! -a jó k..rva anyját! -ezt is "eeelopta" a...! -"dögőne" meg! -bezzeg... -nekünk mikó ' lesz má '? -nekem mé' nem jár...?

A STUPID-19 egyre nagyobb károkat okoz, ezért nagy tisztelettel arra kérném kedves Katalin, hogy dobjon félre minden mást, alkossa meg a hülyeség elleni vakcinát! Csak itthon nagy tömegeket kellene beoltani! Kérem, legyen belőle amerikai, francia és orosz feliratú is, hogy válogathasson, vitatkozhasson, veszekedhessen rajta a sok kedves beteg! Legyen "chipes" és GPS-es is! Legyen vak cina is, meg látó cina is! Legyen nyalókás, Hello Kittys és Exactlonos is! Legyen kormányközeli és ellenzéki (abból jó sokat!!!) vakcina is!

Kedves Katalin! A feladat adott! Kérem, alkosson! 22 tavaszáig megbolondulunk!

                                                            Tisztelettel: Irmes Zsolt (Mé '? Csak!)
BLU201205-7807-1810