www.sorsunk.net

        Szilvássy Istvántól, a Corvinus Egyetem egyik professzorától

Hatodik éve tartok – mindkét félévben – Hungarikumok és örökségmenedzsment címen egy összkari választható tantárgyat a Corvinuson, ami már 12 kurzus, s immár kb. 700 hallgató végezte el. Ezek 420-450 felvételi ponttal bekerült hallgatók, az ország értelmiségének az utánpótlását jelentik, a fiatalság leendő "krémjét" adják. A tantárgy fő célja éppen a (magyar) nemzeti identitás bemutatása, összetevőinek rendszerezése, államigazgatási, önkormányzati és üzleti megjelenése.

A tantárgyhoz tartozó szemináriumokon, kíváncsiságból többször is felmértem a hallgatók kognitív magyar identitását. Röpdolgozatok százaival igazolhatnám, hogy ezeknek a 19-20 éves fiataloknak a magyar nemzeti identitása úgy a magyar irodalom, magyar történelem, Magyarország földrajza, mint a magyar kultúra, vagy a magyar műalkotások, életművek, művészet, gasztronómia, találmányok terén a nullához konvergál.

Néhány példa:

Ø a hallgatók 100 %-a Katona Józsefet jelöli meg a Bánk bán zeneszerzőjeként

Ø összekeveri Petőfi és József Attila arcképét

Ø nem tudja, hol van Tokaj, vagy Pannonhalma

Ø A Pál utcai fiúk írójaként Gárdonyi Gézát jelöli be

Ø Szinyei Merse Majális c festményének címe szerintük a Páneurópai piknik

Ø nem tudják, ki volt Papp László -- úszónak, vagy kardvívónak tartják, amint megtudják, hogy sportemberről van szó

Ø senki, egyetlen hallgató sem ismeri fel a Rákóczi induló dallamát, hogy Liszt Magyar rapszódiáját, vagy akár a Csárdáskirálynő ismert melódiáit ne is említsem

Ø Történelmi tudásuk magyar viszonylatban szintén nulla, mintha soha nem tanulták volna általános, vagy középiskolában ezeket az ismereteket, amelyek mind a tananyag részét képezik.)


Ez a hihetetlen tudatlanság egy olyan tünet, ami nekem – aki kezdetben evidenciának gondoltam egy mai magyar egyetemista hallgatóról, hogy nem csak attól magyar, hogy magyarul beszél, hanem van magyar kulturális identitása is – megdöbbentő.

Tisztelt Hölgyek és Urak: nincs magyar kognitív identitása az egyetemi hallgatóknak, legalábbis a Corvinuson és a Nemzeti (!) Közszolgálati Egyetemen, ahol oktatom ezt a tantárgyat és volt (bal) szerencsém felmérni a hallgatók ilyen irányú ismereteit.

                                                                                                                           *****************************

Gyurcsány Ferenc egy szolnoki találkozón nemrég szó szerint ezeket mondta:  „Erdélyhez semmi közünk. Nem magyarok, székelyek! A román nép egyik ága! Sosem volt magyar terület! Akár a csángók!” (Forrás: Ujj János, Arad.)


**************************************

Dr. Bubó emlékezetes mondásai:

“Ne terjessz el egy ragályt csak azért, hogy legyen mit megfékezned!"


”Állapíts meg bátran bármilyen bajt, a beteg előbb-utóbb majd csak beszerzi"


“Tartsd szem előtt: az erős szervezet még az egészséget is képes legyőzni!"


“Jó, ha minél többen kapják meg a bajt, mert annál nagyobb lehet a gyógyultak száma."


-"Az elmegyógyász csak akkor tévedhet nagyot, ha nem állapít meg semmit


-"Sosem szabad a lázat annyira enyhíteni, hogy a beteg kihűljön!"


-"A baj akkor válik jelentéktelenné, ha a beteggel egy nagyobbat is sikerül beszereztetni.


-"Feltűnési viszketegséged akkor múlik, ha a másikét kell vakarnod."


-"Egy rövidlátó politikus mindig győz az ellenfelén, ha az vak."


"-Ha az amputálást akarod gyakorolni, próbálkozz a százlábúval!"


"Némely betegség akkor gyógyítható a legjobban, ha távol tartod az orvost.


                 *************************************************

vicces videók: AGRESSIONSSEXUELLES1.mp4

********************************

Humor:

- Halló! Sarki Pizza?

- Nem Uram, ez Google Pizza!

- Óh, bocsánat, akkor rossz számot hívtam...

- Nem Uram, jó számot hívott! Csak a Google megvásárolta az üzletet.

- Oké. Akkor szeretnék rendelni...

- Rendben Uram. A szokásosat?

- Hogyhogy a szokásosat? Ön ismer engem?

- Az adatbázisunk szerint a legutóbbi 12 alkalommal Ön vastag tésztájú pizzát rendelt sajttal, kolbásszal és szalonnával.

- Igen, pontosan. Most is azt szeretnék...

- Uram, javasolhatnék most valami mást? Egy finom salátatálat? Jégsalátát sárgarépával, ruccolával és paradicsommal?

- Micsoda? Utálom a zöldségeket!

- Elnézést Uram, de hadd hívjam fel a figyelmét, hogy túl magas a koleszterin szintje!

- Micsoda? Ezt meg honnan veszi?

- A telefonszáma alapján be tudtuk azonosítani, és így hozzá tudunk férni az Ön orvosi laboratóriumi eredményeihez az utóbbi 7 évből.

- Oké, de akkor sem akarom a zöldségeket. Egyébként pedig ne féltsenek, mert szedek gyógyszert a koleszterin szintemre !

- Bocsánat Uram, de nem rendszeresen szedi azt a gyógyszert! A kereskedelmi adatbázisunk szerint az utóbbi 4 hónapban mindössze egyszer vásárolt egy 30 tablettás csomagot az Ön utcája végén található gyógyszertárban.

- Ugyan már, ez semmit sem bizonyít... Egy másik gyógyszertárból vásároltam a többit.

- Ne haragudjon Uram, de ez sem lehet, hiszen nem látjuk ezt a kiadást az Ön bankkártya adatbázisán.

- Készpénzzel vásároltam, nem bankkártyával.

- No de a banki elszámolásán sem látszik, hogy ennyi készpénzt felvett volna !

- Vannak más készpénzes forrásaim is !

- Na de Uram! Az adóbevallásában ez nem szerepel. Reméljük, hogy nem tagadott le valami bevételi forrást az Adóhatóság elől !?

- HAGYJON ENGEM BÉKÉN, MENJEN A FENÉBE!

- Sajnálom Uram, de remélem megérti, hogy ezeket az információkat mi kizárólag az Ön érdekében gyűjtjük és használjuk!

- ELÉG! Elegem van a Google-ból, facebook-ból, twitter-ből,

whatsapp-ból és a többiből. Ki akarok szállni! Elmegyek egy lakatlan szigetre, ahol nincs Internet, kábel TV, és senki aki folyamatosan figyelne és kémkedne utánam !

- Megértem Uram! De fel kell hívjam a figyelmét, hogy ehhez előbb meg kell újítania az útlevelét, mivel az 6 héttel ezelőtt lejárt...Humoros Galéria 3                *derus_napot.pps*


S Z É K E L Y   V I C C E K


Mivel emberünk sokat hallott a székelyek szűkszavúságáról és agyafúrtságáról, nem rontott ajtóstól a házba, hanem finoman rákérdezett a pakulárra:

– Adj' Isten! Tud-e esetleg egy helyet, ahol juhtúrót tudnék venni?
A pakulár rásandított:
– Há' má' hogyne tudnék! Vévévé pont jútúró pont com.
 
                *****************************
 
Mondja mérgesen az orvos Pista bá'-nak:
– Minden pohár pálinka, amit megiszik, egy héttel megrövidíti az életét!
– A' nem lehet, doktor úr. Akko' én má' tíz éve e'lennék temetve.
 
                *****************************
 
Pista bá' összeveszett az asszonnyal. Kiment, s bévágta maga mögött az ajtót. 17 esztendő múlva hazajött, letette a kalapot, s a lájbit és leült a padra. Kérdi a felesége:
– Hol vót?
– Künn.

                *****************************

 
Pista bá’ vérző fejjel tántorog az úton. Odamegy a szomszéd gyermek:
– Jöjjön, Pista bácsi, hazaviszem!
– Ne, – riad meg az öreg – onnét jövök!
 
                  *****************************
 
Halálos ágyán kérdezi Pista bá' az asszont:
– Véri, velem vótál-e, miko' a komonisták elvették a tehenyünköt?
– Veled vótam.
– Velem vótál-e, miko' elvittek engemet a Duna csatornához?
– Veled vótam.
– Velem vótál-e, miko' elvették a második tehenyünköt es?
– Akkor es veled vótam.
– S most es velem vagy-e halálos ágyomnál.
– Most es itt vagyok.
– Véri, egyfolytába' csak a bajt hozo

                  ***************************** 

Pista bá’ vérző fejjel tántorog az úton. Odamegy a szomszéd gyermek:
– Jöjjön, Pista bácsi, hazaviszem!
– Ne, – riad meg az öreg – onnét jövök!
 
                  *****************************
 
Halálos ágyán kérdezi Pista bá' az asszont:
– Véri, velem vótál-e, miko' a komonisták elvették a tehenyünköt?
– Veled vótam.
– Velem vótál-e, miko' elvittek engemet a Duna csatornához?
– Veled vótam.
– Velem vótál-e, miko' elvették a második tehenyünköt es?
– Akkor es veled vótam.
– S most es velem vagy-e halálos ágyomnál.
– Most es itt vagyok.
– Véri, egyfolytába' csak a bajt hozo


S Z É K E L Y   V I C C E K

 
Pista bá’ bemegy a kocsmába. Leül, kér egy deci szilvapálinkát, és fejét csóválva motyog, hogy vannak megmagyarázhatatlan dolgok. Megint kér egyet, aztán megint, s mondogatja tovább. Kérdi a kocsmáros:
– Mit nem lehet megmagyarázni?
– Úgy jártam, hogy kimentem tehenet fejni. Felrúgta a vedret. Megpróbáltam túlról, de ott es felrúgta. Mondom, megpróbálom hátulról, de úgy es felrúgta. Erre a két hátsó lábát kiköttem a pajta oldalához, leültem fejni, erre elkezdett csapkodni a farkával. Gondoltam, felkötöm a farkát a gerendához. Felálltam a fejőszékre, s mivel hirtelen nem kaptam kötelet, megódtam a nadrágszíjat, felemeltem a tehén farkát, erre szíj nélkül leesett a nadrágom. Béjött az asszon. A tehén lába kikötve, a farka felkötve, én állok a fejőszéken kiódott szíjuval, a bokámnál a gatyám. Na, erre mondom, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet megmagyarázni...
 
                  *****************************
 
Új lakó költözik Pista bá' szomszédságába. Este – fél szemmel a szomszédot lesve – kiment a kertbe. Az öreg, ásott egy gödröt, és beletett egy bödönt. Másnap reggel jöttek a milicisták:
– Mit dugdos maga, fegyvert, milyen tiltott dolgot?
Feltúrtak mindent, végül a kertben megtalálták a bödönt. Nagy diadallal kiásták, s hát nincs benne semmi.
– Mit járatja velünk a bolondját?
– Nem én hívtam magukot.
– Miért ásta el ezt az üres bödönt?
– Csak azért, hogy megtudjam, milyen ember az új szomszédom.
 
                  *****************************
 
Mondja Pista bá’ Mózsi bá’-nak:
– Figyeljen ide, szomszéd! Mikor  van a születésnapja?
– Osztán métt es érdekli?
– Há’, vennék egy setétítőfüggönyt magának az ablakra...
– Minek?
– Hogy ne lássam örökké, amit a feleségivel művel, azétt.
– S a maga születésnapja mikor van? Én es megajándékoznám.
– Mivel?
– Egy szemüveggel, hogy lássa kié es az a feleség...
 
                  *****************************
 

Jön a STUPID-19 vakcina


       Nyílt levél Karikó Katalinnak

Tisztelt Hölgyem! Ön nagyszerű munkát végezve, kollégáival megalkotta a Covid-19 vakcinát. Köszönjük és szívből gratulálunk! Egyszer talán meg is kapjuk, de a nagy EU-s szájtépők hülyeségekkel voltak elfoglalva, így elfelejtettek rendelni.

Sajnos most egy újabb, az eddiginél sokkal veszélyesebb vírus, a STUPID-19 jelent meg Magyarországon és a világon. Ez a vírus elsősorban az agyat támadja meg, de a zsigerekig hat.

Kik a veszélyeztetettek, és miről ismerhetők fel? Elsősorban olyanok, akiknek semmi sem jó! Mondataikat így kezdik: Mé ' nem így...? Mé' nem úgy...? Főként azzal elégedetlenek, ami volt, ami van, és ami lesz! Mindenhez IS értenek, legyen az orvosi, jogi, gazdasági kérdés, hiszen többnyire sikeresen elvégezték az általános iskola néhány osztályát.

Főként kommentek írása közben támadja agyukat, vagy annak helyét a vírus. Ilyenkor fröcsögnek mindenre, ami történik. Írásaikban nem zavarja őket írásjel, igekötő, nagy kezdőbetű, vagy a - ba, - be, - ban, - ben totális keverése. Semmi és senki nem jó nekik, és általában mindenért a zoooobán a felelős. Ha a vállalkozók adócsökkentést kapnak, akkor rohadjanak meg! Ha a fiatalok, akkor azok is! Ha a nyugdíjasoknak pénz jön, akkor
mé ' csak ennyi, ha a fiatal házasok kapnak kedvezményt, mé' nem ők. Mé ' épül stadion, uszoda, múzeum, mé' nem "osztogassák" ki azt a pénzt közöttük, akik annyi jó kommentet írnak a közjóért.

Kedvenc szavaik, kifejezéseik: -rohadjon meg! -a jó k..rva anyját! -ezt is "eeelopta" a...! -"dögőne" meg! -bezzeg... -nekünk mikó ' lesz má '? -nekem mé' nem jár...?

A STUPID-19 egyre nagyobb károkat okoz, ezért nagy tisztelettel arra kérném kedves Katalin, hogy dobjon félre minden mást, alkossa meg a hülyeség elleni vakcinát! Csak itthon nagy tömegeket kellene beoltani! Kérem, legyen belőle amerikai, francia és orosz feliratú is, hogy válogathasson, vitatkozhasson, veszekedhessen rajta a sok kedves beteg! Legyen "chipes" és GPS-es is! Legyen vak cina is, meg látó cina is! Legyen nyalókás, Hello Kittys és Exactlonos is! Legyen kormányközeli és ellenzéki (abból jó sokat!!!) vakcina is!

Kedves Katalin! A feladat adott! Kérem, alkosson! 22 tavaszáig megbolondulunk!

                                                            Tisztelettel: Irmes Zsolt (Mé '? Csak!)
Elhangzott

A háziorvosként praktizáló DK-s Komáromi Zoltán az ATV-ben, a minap (szó szerint):  

Műsorvezető: ...a kormányzat azt mondja, hogy bármilyen vakcina jobb, mint a betegség. És ezzel tényleg nem nehéz vitatkozni...

Komáromi Zoltán (közbevág): Én vitatkozok...

Műsorvezető: ...Covidba idáig a világon meghalt két és fél millió ember...

Komáromi Zoltán (közbevág): Én ezzel vitatkozok!

Műsorvezető: ...oltásba még senki.

Komáromi Zoltán: Világos. Én vitatkozom ezzel...

Csendélet a honi tájakon!  * Van ennél lennebb is?  * Pandémiás viccek. *
BLU201205-7807-1810