www.sorsunk.net

Reményi Tibor

AZ ÉN KUTYÁM

A Gellért térnél kezdődött, reggel. Egyetemista voltam, évfolyamtársaimmal igyekeztünk késés nélkül beérni az első előadásra. Talán a Budafoki úti bejáratnál tűnt fel, hogy egy szép, fiatal kutya jön mögöttünk, pontosabban mögöttem, pár (ember)lépésre lemaradva. A Fizikai Intézet lépcsőházába is követett, jött mögöttem a lépcsőn, aztán be az előadóterembe, és csendben leült a jobb oldali padsorok végénél. Meghallgatta velünk együtt a termodinamika-előadást. A professzor valószínűleg észre sem vette, ahogyan azt sem, hogy többen suttogtunk: „eredj kifelé!”, így-úgy próbáltuk kiterelni, eredménytelenül.

A történet akkor már nemcsak mulatságos, inkább izgalmas volt. Mit akar ez a kutya? És kitől akar valamit? Mit érez? Mibe kapaszkodik ösztöne ilyen kitartóan? (Mert ugye, csak az lehet neki...) Miért énhozzám sündörög mindig? A kutya - mi így mondtuk, persze szakszerűtlenül - afféle farkaskutya volt. Ápolt, tiszta, rövid szőrű, karcsú testű, világosbarna, inkább csau színű. Arányos termet, se nagy, se kicsi. Nyakában örv maradványa, rajta kopott biléta fityegett.

    A menzánk Pesten volt, az Egyetem utcában (ma Károlyi Mihály utca). Kutyánk jött hát velünk oda is, tántoríthatatlanul. Általában gyalog mentünk a Gellért térről a Szabadság-hídon és a Szerb utcán át a menzára. Nem volt érdemes a zsúfolt villamosra várni. A jószág hűségesen mellettünk kocogott, fel egészen az emeleti étteremig. Ott aztán valahogy rávettük, hogy az asztalok közé ne jöjjön be, talán valami nadrágszíjjal vagy zsineggel ki is kötöttük az ajtórácshoz. Miután megebédeltünk, kértünk neki maradékot a konyháról. Evett. Hálásan, szelíden viselkedett. Egyetlen pillanatra sem volt agresszív vagy félelmet keltő. Ebéd után a Szerb utcai tanterembe kísért bennünket, ahol késő- délutánig gyakorlati óráink voltak. Csöndben megült a padom mellett. Már a fél évfolyam tudott furcsa útitársunkról, legtöbben azt hitték, valamelyikünk vette vagy kapta a jóképű ebet, csak még nem tudta hazavinni.

     Késő délután a 60-as villamossal utaztunk haza a várbeli kollégiumba. A Dimitrov (ma Vámház) téren szálltunk fel az egykocsis 60-asra, a híres „stukára”, amely akkor a Madách tértől a Csörsz utcáig járt.

    A stuka a világ egyik legjobb városi közforgalmú villamosa volt. 1934-ben fejlesztették ki a Ganz Művek mérnökei, a maga idejében szenzációs rejtett forgózsámolyos futóművekkel. A csendes járású, fordulékony, remekül gyorsuló, kényelmes jármű Budapesten talán 1980-ig volt forgalomban.

       Kutyám itt alakított először nagyot. A villamos zsúfoltan érkezett a megállóba, mi azért fel akartunk nyomakodni. Titkon reméltük, hogy itt meg is szabadulunk hívatlan kísérőnktől. Felpréseltük magunkat a kocsiba, persze a kutya nélkül, s amikor ő is fel akart kapaszkodni, az utasok visszalökték, mi meg próbáltunk minél beljebb tolakodni. Kutyánkat szem elől vesztettük. Már csukódtak a tolóajtók, szorongott a tömeg, de a villamos nem indult. Aztán meghallottuk a vezető kiabálását:- Kié ez az átkozott kutya? Miért hagyja szabadon a gazdája?

Nem volt mit tenni - no meg kíváncsiak is voltunk, mi okozza a villamoson az ingerültséget, sőt, érezhető felháborodást -, lassan kikászálódtunk a kocsi belsejéből, és kérdőn néztünk a vezetőre meg a kalauzra. Intettek, hogy menjünk előre. Kutyánk előkelő, nyugodt pózban ült a villamos előtt a sínek középvonalában, kétséget sem hagyva, mi a szándéka. Amikor a vezető és néhány feldühödött, elszánt utas a közelébe ment, vészjósló morgással fejezte ki nemtetszését. Muszáj volt valahogy megoldani a helyzetet. Társaimmal odamentünk a jószághoz, ránk nem morgott, de csak nekem engedte meg, hogy nyakörvének maradék szalagját megfogjam, és elvezessem a sínekről. A vezető és a kalauz már nem is volt dühös, még azt is megengedték, hogy visszaszálljunk a járműre, azzal a feltétellel, hogy a kutyát szorosan magam mellett tartom, és garantálom, hogy szájkosár nélkül sem fog megtámadni senkit. Így lett. Szépen robogott a villamos végig a Gellért-rakparton, majd az egykori Tabán alatt, tovább a Krisztina-körúton. Nekünk a Mikó utcánál kellett leszállni. A kutya ott szinte kitépte magát kezemből, és vad-vidáman elrohant a Vérmező felé. Jókora séta volt a várbeli kollégiumig, amit naponta megtettünk, néha kétszer is. A Logodi utcától a Gránit lépcső vezetett fel a Bástya (Tóth Árpád) sétányra, és onnan már csak kb. 150 m volt a kollégium hatalmas épülete. Az egykori pénzügyminisztérium egyik oldala a Szentháromság térre, másik oldala a Hess András térre nézett. Ezen az útvonalon jártunk legtöbbször, bár olykor a másik irányt választottuk, a Halászbástyán és a Ponty utcán át a 9-es villamoshoz. Bármelyik úton mentünk, sietősen is legalább 12-15 perc volt; a Gránit lépcső 200 foka biztosította számunkra a napi testedzést. Húszévesen ez meg se kottyant.

     A kutya tehát eltűnt. Végre, mondtuk, bár nekem kissé hízelgett a ragaszkodása. Visszazökkentünk a szokott napi menetrendbe. Némi kis bevásárlás a közeli közértben, azután fel a harmadik emeletre, kollégiumi szobánkba. A hajdan volt minisztériumi épületen még lepusztult állapotában is látszott a kormányhivatalhoz illő, nyomasztó pompa, a tekintélyt parancsoló méretek és díszítések. Persze a lift nem működött, romokkal volt tele a liftakna. Gyalog róttuk hát a lépcsőket nap mint nap. Már az esti tanulnivaló meg a másnapi zárthelyik jártak fejünkben, én ráadásul aznap este is vártam szerelmem, a szőke medika telefonját. Hanem ahogy a szobánk elé értünk, elképedve láttuk, hogy az ajtó előtt ül kutyánk – egy pillanat alatt a magaménak éreztem. Előrefutott, és várt a szobám ajtaja előtt. Nem tűnt el, ellenkezőleg: erőnek erejével be akart lépni életterembe. Amint az ajtóhoz értem, hozzám dörgölőzött, megnyalta kezemet, és könyörögve nézett rám. „Te ember, most már nem zavarhatsz el, látod, megtaláltam, hol laksz... engedd, hogy melletted maradhassak!” - ezt mondta a szeme, orrának remegése, a lihegése, farkának játéka, egész állati lénye. Percek alatt odasereglett az emelet fele. Diáktársaink is alig hitték, amit elmeséltünk a nap történéseiről. Azután befogadtuk. Beengedtük szobánkba. Szobatársaim nem tiltakoztak. Az ágyam az ajtó mellett volt, így még végig se kellett vezetni a szobán, amikor kivittem. Csöndben, boldogan leült, szorosan az ágyam mellé. Adtunk neki vacsorát, kivittük a mosdóba, dolgát elvégzendő, és a biztonság kedvéért kerítettünk valami rossz lábast „éjjeli edénynek”. Ott aludt a kedves állat mellettem. Nem zavart senkit, nem piszkolta össze a szobát. Furcsa, soha nem tapasztalt érzés volt. Ez a lény engem megszeretett.

De tud-e egy kutya szeretni? Választása, ragaszkodása nem csupán ösztönös önzés-e, hiszen nem bántottuk, és enni is kapott tőlünk. Hogy a csudába talált rá lakhelyemre, amikor legalább fél kilométerre innen elrohant?! Milyen útvonalon jutott föl a Várhegy tetejére? Ilyen jó a szaglása? Vajon csak a szag után ment? Nincs-e nekem magamnak is valami különös kisugárzásom, lelki vagy biofizikai nyomjelzésem, amit követett? És miért épp engem? Mit tud rólam ez a gyönyörű jószág?

     Soha nem volt saját tulajdonú ebem. A vidéki, kertvárosi ház udvarán élt ugyan házőrző kutya, de soha nem dédelgettem vagy játszottam vele. Természetes „családtag” volt, az ezzel járó kutyasorssal, jó kis deszka kutyaházzal a hátsó udvarban, benne meleg pokróccal télire.

     Kié lehetett újdonsült kutya-barátom (mert már azzá fogadtam)? Nemes állat volt, az látszott, noha valami „állati” félelem nyomait is érzékeltem.

     Három napig maradt velünk kutyám. Már az egész évfolyam az én kutyámnak tartotta, de én tudtam, hogy kénytelen vagyok megszabadulnom tőle. Végül valamelyik évfolyamtársam rokonságában találtunk valakit, aki Kistarcsán lakott kertes házban, és hajlandó volt átvenni a talált állatot. Amikor a Mikó utcai megállóból kiindult a 63-as villamos, utolsó kocsijának hátsó peronjáról egy ismeretlen ismerős, kedves kutya nézett rám. Nyüszítve kaparta a kocsi oldalát, felágaskodott az ablakig, és azt hiszem, sírt.

                                                                                                       fotó: Tücsök. KIss J. Botond küldeménye

                                                                                                                                         

            Töprengő gondolatok Az én kutyámhoz

Több dolgok vannak égen és földön, Horatio, mintsem bölcselmetek álmodni képes” - ötlött fel bennem Hamlet klasszikussá vált mondata, amikor megkaptam Reményi Tibor legújabb kis remekét, azzal a kéréssel, hogy írjak hozzá néhány utógondolatot. A feladatot hatalmasnak éreztem, rágódtam is rajta alaposan, végül az alábbiakat sikerült kiötlenem. Ha valaki túlzott okoskodásnak véli, elnézését kérem.

Az elmondott történet néhány epizódja a földi logika mentén haladva a közember számára megoldhatatlan marad, értsd: a csodák birodalmába sorolandó. Létünk alapvető, örök titkába botlunk itt bele, a múlandóság vagy öröklét megoldhatatlannak tűnő dilemmájába. És ami ezzel jár: a remény és a félelem egymástól elválaszthatatlan kettősségébe, ami végigkíséri földi létünket.

A magyar irodalomban talán senki nem öntötte még szavakba az embernek mélységek és magasságok közti hányódását olyan művészi szinten, mint Kányádi Sándor a Valaki jár a fák hegyén c. versében. Kövessük őt!

VALAKI JÁR A FÁK HEGYÉN

valaki jár a fák hegyén
ki gyújtja s oltja csillagod
csak az nem fél kit a remény
már végképp magára hagyott

én félek még reménykedem
ez a megtartó irgalom
a gondviselő félelem
kísért eddigi utamon

valaki jár a fák hegyén
vajon amikor zuhanok
meggyújt-e akkor még az én
tüzemnél egy új csillagot

vagy engem is egyetlenegy
sötétlő maggá összenyom
s nem villantja föl lelkemet
egy megszülető csillagon                                                        

Mit lehet ezek után mondani? A magam részéről egy régi meggyőződésemet ismétlem: elmével nem, csupán szívvel közelíthetünk e kérdéshez, valamiféle titkos, de biztosnak érzett kapcsolódással a téren és időn túli világhoz, annak urához.

No, de a kutya!  Hiszen minden eddigi gondolatunk az emberhez, szelleméhez, ill. annak kizárólagosnak mondott-tudott Én-tudatához kötött. A lélekhez. De van-e, lehet-e lelke a kutyának? Az állatoknak, a növényeknek, az egész teremtett világnak? Ha valamilyen igenlő választ adnánk, ezzel az emberi lélek egyediségét, a teremtés koronájának mondott minősítését kérdőjeleznénk meg, a tagadó válasz pedig az élő világot zárná ki a teremtés folytonosságából. Ismét Hamlet megállapításához jutottunk, bölcselmünk határaihoz.

A határ, ami Shakespeare számára átléphetetlen volt, az jórészt ma is titok, de a kvantumfizika nem elhanyagolható lépéseket tett ez irányban. Tőkés Béla professzor lebilincselő tanulmánya került most kezembe (A titok, Átalvető, 2023. június), melyből kiragadnék néhány alapvető gondolatot.

Az elemi részecskék egyszerre viselkednek részecskeként és hullámként, ezek hordozzák az őserőt, az energiát, mely betölti egész világunkat.  A részecskék rezgése kapcsolatban áll egymással. Amennyiben a rezgésszámok egyezőek, azaz rezonálnak, akkor vonzás lép fel köztük – ki merem mondani: szeretet, öröm), ha eltérőek, akkor disszonancia, azaz taszítás keletkezik. Szeretet, az ezzel járó öröm a lényege az isteni, teremtő erőnek, a disszonancia ezzel szemben a sátán sajátja, gyűlöletet, pusztítást eredményez. (Lám, napjaink világa!) (A kettő viszonyára itt nem térek ki, írtam erről régebben.)

Az isteni, teremtő erő legérezhetőbben a művészetben, leginkább talán a zenéből sugárzik ránk (mert az közvetlenül rezgésekből áll.) Mozart írta, hogy ő készen kapja a zenét valahonnan, az ő - a művész - feladata csupán ennek lejegyzése, közvetítése számunkra. Ehhez persze készen kell állni a kapcsolatra, mintegy kiprovokálni azt. Tőkés Béla szerint: „ha valami tartósan befészkeli magát az agyadba, az Univerzum azonnal veszi az üzenetet… mágneses erővel visszasugározza neked az adott frekvenciát…” Persze ez azért válik lehetségessé (magyarázgatom, szintén T. B szavaival) mert „mi magunk is energetikai lények vagyunk, saját frekvenciánk (rezgésszámunk) van.” Íme az ember-Isten kapcsolatának háttere! Amit hihetetlen mélységgel fejeznek ki az Örömóda szavai: Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium… Nem idézem Schiller sorait Rónay György fordításában, ott elvészni látom a lényeget, inkább csak így, szószerint: Öröm, te szép isteni szikra,  elyzium (öröklét, paradicsom.) lánya. Melyet Beethoven emelt aztán a „csoda birodalmába.”

De térjünk vissza témánkhoz. „Kutya” - vonatkozásokat a zenében hirtelenében nem találok, az irodalomban viszont igen, egy csodálatos választ a feltett kérdésre. József Attila A kutya c. versének záró sorait idézem:

Lefekszünk, mert így kell,
Mert lefektet az este
S elalszunk, mert elaltat
Végül a nyomorúság.
De elalvás előtt még,
Feküdvén, mint a város,
Fáradtság, tisztaság
Hűs boltja alatt némán,
Egyszer csak előbúvik
Nappali rejtekéből,
Belőlünk,
Az az oly-igen éhes,
Lompos, lucskos kutya
És Istenhulladékot,
Istendarabkákat
Keresgél.

De vajon mit tekintett a költő Istendarabkáknak? A válasz egyértelmű: ami az ismeretlen-ismerős kutya szeméből kisugárzott: a szeretetet. A teremtés megoldást nyújtó lényegét.

                                                                            Kövesdy Pál

(Az érdeklődők figyelmébe ajánlom a neves biológus, Kiss J. Botond könyvét: Suttog a természet - Erdélyi Nimród 2003.)

Egy fiatal zseni:                                               Ifj. Reményi Tibor  (1966-1986)

19 évesen eredetiben olvasta Dosztojevszkijt, Csehovot, Turgenyevet; Németh László, Nagy László és Pilinszky kötetei tele voltak hol margóra, hol külön füzetbe írt "kritikai" jegyzetekkel. Hamvas Béláról elképesztő értekezést írt... Tekintélyes irodalmi és zenei személyiségek, pl. a Vigilia folyiratirat szerkesztői, Ungár István (Ungár Imre fia), Fischer Annie, Király István, Czigány György, a Zorán testvérek stb. “szenvedő zseninek" tartották, sokszor találkoztak és végtelenül szerették. Írásainak nagy rész eltűnt vagy ő semmisítette meg, vagy valahol, valakiknél elrejtette; csupán néhány verse, töredéke  és esszéje maradt ránk.

Alábbi verseibe mélyedve azt érezzük: e földi létbe beszorítva élt, hogy aztán húsz évesen kirobbantsa magát belőle. (Ennek művészi megfogalmazását l. alább: Levél fiamnak.)

Édesapja, állandó szerzőnk (Blog), lelkének mélyéből lépett ki, amikor megosztotta velünk mindezt.(K.P.)

Ifj. Reményí Tibor

                       Elő nem hívható

                  

                            Csend van

                            Csend szaga

                            Csend illata

                            Néma iszonyat

                            Mert megnémíttatott

                            Mert megfeszíttetett

                           

                            Saját gyermekszemünk

                            Saját pupillánkba

                            Verjük a szögeket

                            Visszhanggá váltunk

                            Életre nem kelthető

                            Soha meg nem váltott

                            Fotónegatívok

                            ------

                            Gumilabda a föld

                            Kisgyermekek hát játsszatok!

                            Emlékeink élő erejében

                            megbújjatok!

                            Eksztatikus fényetekkel

                            öntudatlan gyengédséggel

                            nevessetek

                            minden földi renden

                            és aki majd verni mer

                            csak irigyel

                            és ha bánt is, el nem ér.

                            Az idő

                            a cammogó-száguldó

                            idegen elem sebet nem ejt

                            végtelen filmen

                            ------

                           

                            Idegen vagy, aki itt rekedt

                            Csak félig-meddig érted a híreket

                            Eszed, amit az agyad meghagyott

                            Nem gondolkozol, tehát nem vagy ott

                            Értelmed kettős értelem

                            A civilizáció túltesz az életen

                            A test röpül, a lélek hálni jár

                            A halál az állam szolgálatában áll

                            ---------

                            Mutassátok hát fel a

                            napot

                            vak seregeknek,

                            égi tányérjáról ők is

                            egyként esznek

                            ... csillogás

                            lakik szemetekben

                            Hisz mily igát tűrne a nap?

                            Így ragyogjatok!

                            Mosolyra fakasszatok!

                            Egyszerűen, békésen,

                            ahogy csak csodák élnek

                  

                             Parafrázis Gabinak

                   Megnyugszunk majd az ősi szelídségben

                   háborítatlan, nem kell szólnunk végre,

                   amit összerakni akartam: annak leszünk része

                  

                   A világ az értelem ketrecében zihál,

                   az agy odáig enged hozzád,

                   mint kutyaháztól kutyát a lánc.

                   Ingyen forrás minden tudomány

                   végén mosolygó gyermekarc áll

                   Meg nem született, érthetetlen rendbe

                   anyaméhként

                   visszavár a halál

                                     Sirály – ЧАЙКА

                           Ki van találva

                           Engedelmesen megmutatom

                           Azt hittem, visszatartom

                           De nem bírom

                           Gyertek, ki van találva

                           Megmutatom engedelmesen

                           Lepottyant és csobbant

                           Azt hittem, visszatartom

                           Most már szánom-bánom

                           Nem tudok kitörni, Trepljov, miért?

                           A szobámból, a városból,

                           az énvajúdta bénaságból,

                           a saját erőszakosságomból

                           a saját szeretetemből,- kocsmámból

                           Igen, ki van találva

                           Nincs hova kitörnöm

                           megkaparintott az összes törvény

                   Megkaparintott a szabadságom

                   Itt és most, kit szögeltek, minket

                   Az álom korlátai a korlátok

                   A valóság micsoda csobbanás

                   Milyen irgalom kötött magamhoz?

                   -----------

                   1983.November 19. Csütörtök

                        Végül is el kell felejtenem élni,

                   váltások, a színészi képességek

                   külső-belső képtelensége nem szabad,

                   hogy izgasson. Mindegy mit gondolok,

                   gondolataimat nem látja senki, de milyen

                   nehéz rosszra gondolni, és jót vagy

                  legalább elviselhetőt mutatni kívülre.

                   Érzelmeimet letagadni, megerőszakolni.

                   Így süllyedünk.                       

                           

                   --------

                   Mindent meg tudok

                   fogalmazni tökéletesen.

                   kellőképpen értelmesen

                   határozottan és szélsebesen

                   és semmit nem tudok

                   semmiről.

                           

Reményi Tibor

                                                      Levél fiamnak 

                                               „Megnyugszunk majd

                                                az ősi szelídségben -

                                                háborítatlan, nem kell

                                                szólnunk végre...” *

                                     

                                              

                                      Túl lennél az ötvenen

                                      de túl vagy már ez életen-

                                      nevezhetetlen szférák

                                      lakója vagy.

                                      Álmok partján ködalak.

                                      Szólsz belőlem, írod versemet,

                                      nekem is félelmek tépik lelkemet.

                                      Szakadt gitárhúr

                                      a fáradt képzelet,

                                      lopódzó harmóniák tapintják

                                      húsz éves emlékképedet.

                                      Hol az „ősi szelídség“?

                                      Meggyógyult-e a szó,

                                      amely cserben hagyott

                                      s te kitagadtad?

                                      Vágytál a „nem kell szólnunk“ világba,

                                      és rám hagytad a kimondhatatlant.

                                      Pokol tüzét vitted égbe

                                      dühös szerelmekért cserébe.

                                      Dadogó dallam maradtál,

                                      de szívünkbe égett

                                      amit kimondtál…

                                                                                     2018.

                                      A *-al jelölt idézet van sírkövére vésve

Keszeg Tibor

Susztermunka

A cserepes háztetőn galambok ültek a nyári napfényben. A hímek egyike - másika teljes pompában, turbékolva, könnyedén jobbra- balra forogva táncot lejtett a szerényen tollászkodó, látszólag nem nagy érdeklődést mutató nőstények körül.  

A ház egyik szobájában, Jancsi, a suszter, akinek az évek folyamán a kicsinyítő képző lemaradt a nevéről, emlékezetéből pedig sok kellemetlen, ifjúkori kaland. Túl volt már a hatvanon. Évtizedek  óta végezte javító munkáját nap mint nap, ütemesen kalapálva a talpakat és  cipősarkokat,  de jártak bizony olyan idők is, amikor rendelésre  készítette a kliensek lábbelijét, nemegyszer gyönyörű női csizmákat, amire nagyon büszke is volt. Jogosan. Elismert és tekintélynek örvendő mesterember hírében állt. Aztán az utóbbi jó pár évben, de mondhatni, hogy a rendszerváltás óta, teljesen megszűntek az ilyen rendelések, és csak javításra hoztak gyerek, női és férficipőt egyaránt, mert, akármilyen gyártmányú volt is, csak-csak kopott az a cipő, hála istennek, de némelyiket érdemes volt javítani. Ezekért a munkákért szerényebben fizettek, de sok kicsi sokra megy alapon szépen meglett a havi keresete, néha több, néha kevesebb, de nem volt elégedetlen, sőt, gyakran dalra fakadt, néha hamisan is, a mellette állandóan ott szóló régi, szovjetgyártmányú rádiójával együtt. Nagyon szerette a cigányzenét, és egy-egy nótánál, amikor a prímás hegedűje megszólalt, még a kalapácsot is letette a kezéből. Feleségével nem egyeztek, és a három egymás után érkező és cseperedő gyermekük ellenére, elváltak. Legnagyobb a lányka volt, és egy ideig az anyjánál nevelkedett, aztán visszakerült az apjához, aki élettársával a fiúk gondját viselte.

Mi tagadás, Jancsi suszternek is voltak hibái, zsugori volt, sajnos az ég sem áldotta meg Adonis-alkattal, inkább chaplini figura volt, nyúlszáját kis bajusszal takarta, de selypítő beszédével nem sokat foglalkozott. A gyerekek eléggé zűrős családi légkörben nevelkedtek, és teltek az évek, élettársak jöttek, aztán mentek, végül a gyerekek is kirepültek. Nem dicsekedhet velük, de mi tagadás, ők sem az apjukkal. A hosszú évek alatt akarva, akaratlanul Jancsinak be kellett ismernie, legalább is magának, és ez volt a legfontosabb, de a legfájóbb is, hogy élettársai, kivétel nélkül, csakis érdekből álltak össze vele. Szerelmet inaskorában érzett – mesterének lánya iránt - először és utoljára, talán, még az elején a felesége pendített benne ilyen húrokat, de a többi kapcsolata szürke kompromisszum volt. Érdek. A háza és a kitartó munkával összekalapált pénze volt az igazi vonzereje. Mostani élettársa is, Böbe, aki jó tíz évvel fiatalabb nála, csakis a viszonylagos kényelem, a kevéske házimunka, és egy kis pénzecske miatt él itt vele, habár mostanában gyanús férfiismerősök megjelenését észlelte körülötte Jancsi, pontosabban csak következtetett beszédéből, de feltűnt neki, hogy Böbe mostanában mintha jobban csinosítja magát. A kórház konyháján dolgozik, jó húsban van, mostanában kissé el is hízott. Nagy a jövés-menés a kórházban, és nem minden férfi beteg, aki a kórház konyháján étkezik, a derék mentősök, gépkocsivezetők, fiatal és jókötésű betegszállítók, a tüdőbetegekről pedig azt hallotta, hogy azok mindig kanosak.

Jó lesz Böbére figyelni! Figyelni? - kérdezte fennhangon önmagától. A fene fog utána leskelődni! Nem fogja ő ezzel tölteni drága idejét, inkább szakít vele, és elküldi a fenébe, hiszen úgysem működik már szinte semmi közöttük, mert a hancúrozásokban sincs már semmi élvezet, csak megizzad és felmegy a vérnyomása. Ha legalább volna értelme, de nincs. Nincs, mert Böbe már az előjátszmának vagy mi a fenének nevezett izé, játék alatt, egyre jobban kezdi megmakacsolni magát, és igen, igen az utóbbi időben egyre passzívabbá vált, és egyre kevésbé akarja legalább kézbe venni a dolgokat, és néminemű serkentő közreműködést vállalni. Hát így persze, hogy nem megy, hiába elégedetlenkedik ő is! De neki így is jó, hiszen a kórházban…?, és ezzel a nagy kérdőjellel a fejében Jancsi letette a kalapácsot, és egy vastagabb bőrdarabért nyúlt a polc felé, amikor meghallotta, hogy a fürdőszobában csapot nyitottak, és a méretes, régi öntöttvas kádba elkezdett csobogni a víz.

-  Nocsak, nocsak! – tűnődött el pár pillanatig, aztán hamiskás mosollyal az arcán, odanyúlt az alsó polcra a suszterkellékek közé, ahonnan kiemelt egy 46-os méretű kaptafát. Finoman végigsimította, megforgatta, megkopogtatta, nézegette az öreg, sima kaptafát, és miután kettőt koppintott vele a padlón, maga mellé tette a linóleummal fedett padlóra, majd fütyörészve folytatta munkáját.

   Böbe csukott szemmel, halkan dudorászva, adta át testét a meleg víz kellemes lazításának. De nem sokáig, mert halkan kinyílt a fürdőszoba ajtaja, amelyet nem lehetett zárni, hogy egy esetleges rosszullét esetén ne kelljen ajtót törni, és ott állt a susztermester a maga teljes 160 centiméteres magasságával, kezében a 46-os kaptafát lóbálva.

-         A kórház felé készülsz, cicuszkám? – kérdezte Jancsi.

-         Nem, Jancsi, nem készülök, hanem onnan jöttem.

-         Ja, vagy úgy, szóval már túl vagy rajta, ész jó volt?

-         Nem vagyok elragadtatva, de csinálni kell, és mindig van új ember is! – válaszolta lazán Böbe, és arrább fújt egy nagyobbacska szappanhabot.

-         Az anyját!, ész itthon aztán lemoszod a ragacsot, ami rád kerül.

-         Milyen ragacsot? Miről beszélsz?- kérdezte Böbe gyanútlanul.

-         Ne tedd magad, tudod te jól! Az, ami csinálászkor rád kenődik – válaszolta ingerültebben Jancsi, és minél idegesebb lett, annál jobban selypített.  Ész nem fogsz te engem, itt ártatlan képpel hülyíteni! – kiáltotta.

-         Nem tudom, miről beszélsz!

-         Nem?, de csinálni azt tudod? – lépett a kádhoz vörösödő fejjel Jancsi

-         ….

-         Te Böbe, hányszor kértelek már, hogy szedd a dolgaidat, ész menj szépen haza!

-         Jancsi, te engem nem dobhatsz csak úgy ki a házból!

-         De Böbe, neked szemmi közöd ehhez a házhoz.

-         Hogyhogy nincs? Legtöbbször én főzöm neked a tokányt, gondoskodom a párizsiról és az aludttejről, mosom inged, gatyád. Hát ez mi? – erősödött fel Böbe hangja.

-         Ennek nincs köze a házhoz, ész az isz zavar, hogy míg én dolgozom, fogadod azt a trógert, aki a múlt héten isz únzsenír idetolta a képét, aztán itt etyepetyéltetek a kapuban, mert ő már jó iszmeröszöd, mert apádat, aki gyakran issza le magát a kocsmában, mindig ő támogatja haza, ahol aztán a te hónyod alá isz benyúl. Böbe, ez az ügy már kezd büdöszödni.

-         Jancsi, te meg vagy kergülve!

-         Böbe, ne járjon a szád, mert így volt. Mondtam már neked, hogy vedd a szátorfádat, ész menjél!

-         Hát mit gondolsz te, hogy csak így kidobhatsz?  - kiáltotta az asszony, és felült a kádban, miközben ökölnyi szappanhab csúszott a vízbecsüngő mellei közé. Jancsi egy pillanatig mereven nézte, aztán folytatta:

-         Befejeztük, Böbe, szedd a ruhádat, ész menj!

-         Azért sem megyek!

-         Ész tudd meg, azt isz tudom, hogy csak a pénzemért vagy itt – keményedett a suszter hangja.

-         Nem megyek, és szégyelld magad!

-         Nem mész? Na, várj csak, mert megmutatom én neked, hogy ki itt az úr a háznál! – kiáltotta Jancsi, és akkorát ütött a kaptafával Böbére, aki hirtelen a víz alá csúszott, hogy a szétfröccsenő víz még a szájába is jutott. Az asszony újból próbált felülni, de nem sikerült, mert nem volt kapaszkodó sem, és a lába állandóan megcsúszott a szappanos vízben, mialatt a suszter kettőt, hármat is ütött a hátára.

-         Nesze az édesz, jó anyádat! – kiáltotta Jancsi, és megint lesújtott.

-         Ne üss, Jancsi, ne üss! – sikoltotta az asszony, és mivel nem tudott felállni, hasra fordult a kádban, ezzel még nagyobb felületet fedve fel testéből. A suszter mintha megvadult volna, véletlenül sem értelmezte úgy ezt a pózt, mint a megadás jelét, hiszen a kutyák is ilyenkor a hátukra fordulnak, de ez a Böbe mostanában már mindent másképp csinál. Kihasználva az asszony tehetetlenségét, és ezt az ideális helyzetelőnyét, amely nélkül a „szárazföldön” távolról sem lett volna ennyire bátor és eredményes, mert jól sejtette, hogy Böbe egyetlen ütése felérhet, ha nem is egy zabos mén, de egy szelídebb csikó váratlan rúgásával, amely bizonyára leverné fájó lábáról, ezért aztán gyorsan rávert még párat az asszony hátára és termetes hátsójára. Amikor az asszony megint sikítani kezdett, még egyszer ütésre emelte karját, de végül mégsem ütött, hanem remegve földre dobta a kaptafát.

-Moszt pedig haza mész, mert legközelebb szétverem a fejedet! – mondta fakó hangon, aztán megfordult, és kiment a fürdőszobából.                                                                   Este le sem ment a hálószobába, ott aludt a cipők közé tett matracon. Másnap a lakásban Böbének hűlt helyét találta, aki ruháival együtt eltűnt, de előtte az előszoba tükrére rúzzsal ( ezt egy filmben látta), a következőt írta:  MAJD A FASZEGEJIDET  VERD BE TE HÜJE SUSZTER! Jancsi egyhangúan vette tudomásul az üzenetet, de a műhelye felé menet, fennhangon mondta: - Milyen hálátlan ez a Böbe isz, pedig vaszárnap eszte ki akartam szétálni vele a nyári kertbe, ahol a hideg ször mellett, megehettünk volna néhány miccset, ész még táncolhattunk volna isz egyet, mert Csecsi Péternek mindig szépen szól a hegedűje.

          Eltelt egy hét, kettő, aztán a harmadik végén, amikor lehangoltan, a sámliján ülve a pár napos lucskos káposztáját kanalazta, egyszer csak hirtelen letette a kanalat, a telefonhoz sietett, figyelmesen tárcsázott, és pár pillanat múlva beleszólt a kagylóba:

-         Halló, halló, te vagy az Böbe?

-         ….

-         Jó,jó…, akkor gyere, mert nagyon várlak...                      

     A sarkig kitárt ablakon át a háztetőről erőteljes, udvarló galambturbékolás töltötte be a műhelyszobát. 

Keszeg Tibor                                          

A zöld gyík

A falu szélén, az első ház közelében, ahol egy mezei útféle fordult a Maros felé, Laci megállította az apjától kölcsönzött kocsit. Kiszállt, kezében egy szál fehér rózsával, és elindult a folyó irányába. Csendes, napos, nyár eleji délelőtt volt. Vasárnap. Senkit sem látott a környéken. Furcsa érzés kerítette hatalmába, és ahogy közeledett a folyóhoz, egyre izgatottabb lett, annak ellenére, hogy már régóta, és többször elképzelte ezt az utat. Egyedül akart jönni, egyedül akart lenni. A rózsát hol egyik, hol másik kezében tartotta. Így ért a folyóhoz. Megállt a magas parton, és mozdulatlanul nézte a békésnek tűnő, csendes vizet. Hányszor, de hányszor próbálta átélni a húsz évvel korábban történtet!                              

  *

  A peronon András a hátáról levéve a lábához csúsztatta hátizsákját. Felesége, Kata megkönnyebbülve követte példáját, noha az ő csomagja sokkal könnyebb volt. Ez mindig így történt. A ruhákat és az élelmet Kata csomagolta, de András cipelte.

A férfi felpillantott a peron nagy órájára - amelyen egy galamb tollászkodott –, és nyugtalanul látta, hogy már csak tíz percük van a vonat érkezéséig. István és Marika meg sehol. Biztosan Marika miatt késnek, mert az anyának a gyermeke a legfontosabb. Az alig egyéves kisfiúkat, az egynapos kirándulás idejére, István anyjára bízták, akivel egy házban laktak.

Szombat kora délután a peronon sokan nyüzsögtek, főleg ingázók, akik haza igyekeztek. Sok fiatal család volt látható, akik a város munkásnegyedeinek beton háztömbjéből hétvégére falura utaztak a szülőkhöz, anyóshoz, apóshoz. Hogy aztán vasárnap, késő délután, sülttel, süteménnyel, borral megrakott szatyrokkal tegyék meg az utat vissza, legalább kétszer havonta.

A hangszóró bemondta a személyvonat érkezését. András a fejek fölé emelkedve továbbra is fürkészte a peron végét.

- Ez a vonat nélkülünk fog továbbmenni – mondta végül a feleségének. – De még semmi sincs veszve, félóra múlva jön a brassói!

Késő délutántól már ritkultak a vonatjáratok, ami nehezítette az utazást. Nyári időben egy-egy nemzetközi járat javított ugyan a szűkös helyzeten, de azok nem álltak meg csak a nagyobb állomásokon.  A horgászkirándulásra, amelyre indultak, olyan megállóban kellett leszállniuk, amit jóindulattal sem lehetett állomásnak nevezni. Ott egy árva bakterház unatkozott a töltés mentén, még működő sorompóval. Innen ösvény vezetett a közeli Maroshoz.

A beérkező vonatot megrohamozta a tömeg. A leszálló utasok alig tudták átfúrni magukat rajtuk, az állomás felé igyekezve. Percek alatt mindenki elérte elsődleges célját. Andrásék egykedvűen nézték az oszló tömeget, lábuk közt a hátizsákkal.

A gyérülő tömegben felbukkant István és Marika.

- Busz és nők után nem futunk, és, újabban vonat után sem, mert jön másik – mondta mentegetőzve István. Elnézést a késésért, de ez akár egy előjel is lehet, hogy ne menjünk ma sehova! Marikát nem tudtam jobban noszogatni, őt Lacikától nem könnyű elszakítani.

- Még két-három év, és ő is jöhet velünk. Ígérem, akkor nem fogunk elkésni – tette hozzá zavartan Marika.

Amikor befutott a következő vonat, még ülőhely is akadt benne.

A bakterháztól háromszáz méterre állt a vashíd, amely a Maros két partját köti össze. Rajta autósút és járda vezetett át. Ezen mentek át a folyó túlsó partjára, ahol balra kanyarodva rátaláltak a mezei ösvényre, amely a folyó vonalát követte a szárba szökkent kukoricás mentén. A víz, a fűzfák és a dús, folyó menti bokrok jellegzetes illatkeveréke már messziről érezhető volt.  A nyárfák vattaszerű csomói hópehelyként szálltak a folyó sárgás-zöld vizére.

Negyedórai gyaloglás után értek arra a helyre, ahol András már járt korábban. Csendes folyású, ponty-, és harcsafogásra alkalmas szakasznak tűnt, ahol a füves parton, a víztől nem messze, két sátrat is fel lehetett állítani. Szerencséjük volt: a közelben nem láttak senkit. Andrást ez a jellegzetes, vízi környezet ismét elvarázsolta, kellemes izgalomba hozta, akár egy élvezetes szerencsejáték, amely minden lehetőséget magában hordoz. A jó kapás, a jó fogás, és nem ritkán ezek elmaradása ott rejlett a következő órákban, ami gyermekes izgalommal, bizsergéssel töltötte el. Mintha a legmélyebbről, ösztönszerűen tört volna fel benne ez a szenvedély, amit nem örökölt. Sem az apja, sem nagyapái nem horgásztak. Már kis korában, amikor az nyári vasárnapokon a családdal kimentek a városszéli a folyóhoz fürdeni, megfogta őt a botja mellett üldögélő horgászok látványa, és képes volt hosszú percekig kuksolni, figyelni, leginkábba  mozdulatlanul „fenekező horgászok” látványára.

Miután lerakták a csomagokat, a férfiak felverték a sátrakat, majd lementek a vízhez és bevetették a horgokat. A nők csacsogva csomagoltak ki, és jóízűen nevetgéltek hozzá, aztán elindultak körbenézni a környéken. A sátraktól lefelé a folyó mentén a partot dús, helyenként szúrós bozót nőtte be, vadszőlő ölelte át a bokrok derekát és futott föl az öreg fűzfák, fehér nyárfák törzsére. Néhány szeder- és mogyoróbokor is gazdagította a parti növényzetet, amely annyira összefonódott, olyan sűrűvé vált, hogy csak ágakat széthajtva látszott a folyó csendes felszíne. A vízhez lemenni innen nem lehetett. Járhatatlan volt a part, félszáz méteren keresztül. Utána nagyot kanyarodott a folyó, négy-öt méteres meredek falat vájva keskenyedő, de mélyülő és erősödő sodrásával a fekete, helyenként sárgás-agyagos partba. Ezen a közel kilencven fokos kanyarulatú partszakaszon mintha letarolták volna a növényzetet. Se bokor, se fa nem nőtt, mintha ösztönösen érezték volna az omladozó, évről évre növekvő vájat bizonytalanságát. A kanyar elején, ahol még nem volt meredek a part, a folyóhoz patakszerű kis árok futott, amelyben csörgedező víz vágott magának utat a mezőn át a fél kilométer távolságra meghúzódó kis falutól. Az árok mentén már le lehetett jutni egészen a folyóig.

- Holnap reggel itt lemehetünk a vízig, és nem zavarjuk a horgászást sem – állapította meg Kata.

- Igen, és olyan kellemes itt bóklászni, mint egy lakatlan szigeten, távol a zajos nagyvilágtól – mondta élvezettel Marika, és lassan visszasétáltak a sátrakhoz.

  - Most a fiúkat egy darabig nem lehet semmivel idecsalogatni – mondta hangosan Marika, úgy, hogy ők is meghallják.                                                                                            

- Horgásszanak csak, mert ha megéheznek, úgyis ide merészkednek. Néhány szendvicsre gondoltam, mert úgysem vesztegetnék az időt tűzgyújtással,

- Az evéssel úgy vagyok egy ideje, hogy nem tudom, kevesebbet vagy többet egyek, mert mostanában úgy rámjön egy szédülés-féle, hogy szinte egyensúlyt vesztek. Nem tart sokáig, de nem tudom, mi az oka? - nézett kérdően Katára Marika.  

- Mikor észlelted ezt?

- Utoljára pár napja délután a varrógépnél ültem, megcsörrent a telefon, hirtelen felálltam, és annyira elszédültem, hogy a szekrénynek dőltem, ami, ha nincs ott, talán el is esek – vallotta be Marika.

- Nálunk a szülészeten is történnek néha hasonló esetek, leginkább vérveszteség miatt. A vérnyomásesés, az agy oxigénhiánya oka a szédülésnek, de lehet vérszegénység is. Ezt azért ki kéne vizsgálni, Marika, mert veszélyes is lehet egy ilyen egyensúlyvesztés. Leesel és összetöröd magad – mondta Kata

- Tudom, de mind halogatom, és félek is, nehogy valami súlyosabb legyen.

- Volt menzeszed?- érdeklődött mosolyogva Kata.

- Ebben a hónapban még nem, de jönnie kell. Csak nem gondolod, hogy megint….?  - kérdezte csodálkozva Marika. - Hát erre nem is gondoltam.

- Gyere el hozzánk a nőgyógyászatra! Mindenesetre mindig figyelj arra, hogy ülésből, fekvésből soha ne állj fel hirtelen!

- Jó, jó, de most készítsük el azokat a szendvicseket. Hoztam egy kis házikolbászt és szalonnát is – tért át kellemesebb témára Marika.

- Akkor álljunk neki, csak felveszem a melegítőmet, kezd hűvös lenni.

Elkészítették a szendvicseket, és a fiúkat sem kellett kétszer hívni. Az igaz, hogy miután bekapták a finomságokat és megdicsérték a lányokat, siettek is vissza a horgászbotokhoz, hogy kihasználják az időt a teljes sötétedésig.. Csobbant a part közelében a víz, fröccsent odébb is, mozgott a hal, de nem igazán evett, és gyorsan leszállt az este. Már a csillagok sziporkáztak, amikor abbahagyták a horgászást.

- Mára ennyi volt – mondta András -, holnap reggel folytatom. Megyek és alszom egy nagyot.

- Igazad van, én is feladom. Jobb lesz a sátorban. Próbáljuk meg utolérni a lányok álmait ezen az éjszakán- válaszolta halkan István., és ő is elkezdte feltekerni a dobóorsóra a horgászzsinórt.

  - De szépen mondtad, te István! Látom, hat rád a hely romantikája – vélte András.

  Aztán csendben felmentek a sátrakhoz.

Marika álmában hatalmas napraforgótáblában találta magát, mintegy sárgálló tengerben, és annyira hatása alá került, hogy ő is valamilyen sárga szirmú virágot tűzött volna a hajába. Hangosan, mint az óvodában a gyermekekkel, énekelni kezdte:

  Lánc, lánc, eszterlánc, eszterlánci cérna;

Cérna volna, selyem volna, mégis kifordulna.

Akkor mögötte, vele együtt egy másik hang is folytatta, hogy:

  Pénz volna karika, forduljon ki Marika,

Marikának lánca!

  Hirtelen megfordult.

- Marika drága! - lépett feléje ölelésre tárt karokkal volt osztálytársnője, akivel az óvónőképző elvégzése óta nem találkozott, pedig jóban voltak, barátnők és hálótársak is a híres iskola internátusában.

- Te vagy az, Eszter?  Istenem, hogy kerülsz te ide? - kérdezte Marika.

- Hozzád jöttem, és szeretettel meghívlak hozzánk. Visszakerültem szülőfalumba, a székelységbe. Ott élek családommal a fenyvesek közelében. Emlékezz mennyit beszélgettünk erről a földről, a székelyekről!  Gyere, és körbejárjuk a környéket. Elmegyünk a Gyilkos tóhoz is! - válaszolta mosolyogva Eszter, de nem várta meg Marika válaszát, hanem úgy ahogy érkezett, hirtelen eltűnt. Marikának ámulni sem maradt ideje, mert pár lépés után azt érezte, hogy a lába nem éri a földet, és egyre magasabbra és magasabbra emelkedik, ahonnan már egyetlen sárga napraforgó-koronát sem lát, mert a fejek mind a föld felé fordultak.

A nap egyre erősebben égette csukott szemét, és felébredt. Pár pillanatig nem tudta hol van, de megnyugodott, amikor meghallotta a mellette alvó István békés lélegzését.                                                                                                                

  Amikor Marika a másik oldalára fordult, Kata, korán kelő lévén, kibújt a sátorból, és az ösvényen lesétált a meredek partszakaszig. Ott könnyen leért a vízhez, átúszott 15-20 métert a folyó közepén húzódó kis szigetszerű zátonyhoz, és kifeküdt a finom, melegedő homokra. A júniusi égbolt bárányfelhőit fürkészve kisfiára gondolt, és arra, ha most maga mellett érezné, simogatná, finoman babusgatná. Ezekkel a gondolatokkal, és a folyó csobbanásai által ringatva, lassacskán, mosolyogva elbóbiskolt.          

Röpke óra elteltével, Marika zöld fürdőruhában szintén lesétált a kis vizes árok mentén a folyóhoz.

- Hahó!- kiáltotta, amikor meglátta Katát – Van még ott hely?

- Gyere, gyere, nagyon finom itt a homok – szólt vissza Kata.

- Áá, csobbannék én, de a gyatra úszásommal nem merek, a Küküllőn talán még átevickélnék.

- Akkor maradj! Ott is jól lehet napozni - kiáltotta Kata. - De meginnék most egy bögre finom kávét!

- Én sem ittam, pedig még meleg a termoszban – bánkódott Marika. Aztán leterítette törölközőjét és leült, hátát nekivetve a meredek partnak. 

  Kis idő után András is megjelent nagyokat nyújtózkodva fent a parton, s mintha várfalon állna, lenézett végig a nagy folyón, és arra gondolt, hogy ezen a szakaszon is érdemes lenne bevetni a horgot, mert a nagy márnák szeretik a mély, gyorsuló vizet. Belátta, hogy ez alkalommal már nem lesz erre idő. Majd legközelebb.

- Lányok, még legfeljebb egy órát maradunk, aztán pakolás és megyünk haza – kiáltotta András. - Ma nem nagyon adakozó a folyó – mormolta magában, és visszaindult a kukoricás mellett a horgászhelyre. Amikor visszaért, István éppen egy alkarnyi hosszúságú harcsát emelt ki a vízből. Egyik kezében a horgászbotot, a másikban a merítő szákot tartotta, amelyben a harcsa U-alakban hajlott meg.

- Ügyes vagy! – csettintett elismerően András -, de jobban örülnénk az apjának, és az egyik dobozból kivett egy piócát, felcsalizott, majd könnyed dobással bevetette a zsinórt a partról benyúló méretes facsonk közelébe.  Néhány perc elteltével megfeszült a zsinór, és finoman megrezdült a horgászbot hegye.  András lassan a bot nyeléhez nyúlt bevágásra készen.

Az egyre melegebb napsugarak és a csend szinte álomba ringatta Marikát, de meg-megébredt. Így történt akkor is, amikor száraz levélzörgésre kinyitotta szemét, és alig egy méterre tőle egy araszos, világoszöld gyík figyelte őt. Annyira meglepődött és megijedt, hogy rövid sikollyal felugrott, de látása elmosódott és elszédülve elvesztette egyensúlyát. Lépett egyet, de nem érzékelte merre, és fejjel előrezuhant a vízbe.

Kata a sikolyra és a csobbanásra kapta fel a fejét, azonnal vízbe vetette magát és a part felé úszott segíteni, de Marika eltűnt a vízben. Akkor kiáltott a fiúk felé: -  Segítség, segítség! Gyertek, gyertek…!!

István és András egyszerre ugrottak föl a botok mellől, és teljes erőből rohanni kezdtek. A sátorozó helytől a kanyarig a kukoricás melletti gyengén kitaposott ösvényen helyenként térdig érő gazban loholtak, és szinte bukdácsolva értek a magas parthoz. Kata feje akkor bukkant fel a víz alól, de Marika nem volt sehol….

            -Ott, ott, arra! – kiáltotta kétségbeesetten Kata.

István a partról elrugaszkodva, nagyot csobbanva ért a vízbe. András tovább rohant és a partról pásztázta a vizet. Pár percig tartó, kapkodó, egyre kétségbeesett és végül reményvesztett keresés után nyilvánvalóvá vált, hogy mindennek vége. Őrjítő, gyilkos csend lapult a folyóra.

           - Marika, Marika! Nem lehet! – kiáltotta az ég felé teljes erejéből István, majd ismét a víz alá merült.

Kata egy gyökérbe kapaszkodva húzta fel magát a partra, szótlanul jött András felé, és egész testében reszketett.

- Nem láttam semmit, csak egy sikoly-félét elnyomó csobbanásra néztem oda. Csak két-három csapkodás történt, és végleg elmerült - mondta zokogva. - Esélyem se volt a mentésére. Jaj, istenem!

István jóval lejjebb ért partot, lehajtott fővel jött

- Nem lehet, nem lehet, nem lehet! - rebegte, és leroskadt a földre.

  

András tehetetlenségében, szinte gépiesen a falu felé indult, ő sem tudta, hogy miért, de csak ment, csak ment... Talán egy óra is eltelt, mire visszatért.

- A rendőrségen azt mondták, hogy ők nem tudnak segíteni, be kell mennünk a megyeszékhelyre, és megkeresni a tűzoltó egységet. Ők jöhetnek segíteni a keresésben emberekkel, csónakkal, csáklyákkal – mondta remegő hangon.

- Kata drága, te menj haza, egy óra múlva a tövisi személlyel, és mondd el, hogy mi történt – kérte a feleségétől András. - Borzasztó, borzasztó - csuklott el a hangja.

Áthordták a hazaindulásra már összepakolt csomagokat a meredek partra, oda, ahonnan Marika lement a folyóhoz. Néhány méterre a szélétől, szótlanul fölhúzták az egyik sátrat, hogy itt töltsék az éjszakát. István leült a sátor elé, két tenyerét az arcához szorította és halkan sírni kezdett. Válla meg-megrándult.

András mozdulatlanul állt és szótlanul nézte a folyót. Békésnek, de félelmetesnek látta, mint egy lecsendesedett szörnyet, aki elvitte áldozatát, és utána megpihent. Ajka remegett, hideg futkorászott a hátán, de nem bírt megszólalni, pedig ordítani tudott volna, és agyát marcangoló gondolatok gyötörték: egyéves gyermek várja otthon az anyját, akit elvett tőle a folyó, aki már soha nem fog hazatérni. Árva maradt, de ő ezt még nem tudja, nem érti. Szegény Lacika! És Marika szülei, Istenem, hogyan fogadják ezt a borzasztó csapást?

Csend volt, csak az ismerős tücsökciripelés hallatszott a rét felől. Sötétedett. A júniusi égbolt első csillagai megjelentek az égen.

De mi vonzotta a vízbe? Hiszen alig tudott úszni – nyöszörögte István. Szegénykém, biztos belecsúszhatott.

  András elfordult a folyótól és a falu felé nézett, ahol már néhány sárga fényű lámpa égett, és úgy rémlett, mintha emberi alakot látna a mezei ösvényen, aki feléjük tart. Vagy csak képzelődött? De nem, valóban közeledett valaki lassú léptekkel.

- Hallottuk, mi történt. Jöjjenek be hozzánk, töltsék nálunk az éjszakát, nem jó ilyenkor a vízparton maradni – mondta csöndesen az ember, amikor melléjük ért. Szótlanul álltak. Istvánék hirtelen meg sem tudtak szólalni, mozdulatlanul néztek a meredek partról a meg-megcsobbanó vízre, mintha onnan várnának választ.

  – Jöjjenek velem, holnap majd visszajövünk ide – noszogatta őket csöndesen az ember.

- Köszönjük – rebegte végül remegő hangon István, aztán Andrással összefogták a sátrat, és elindultak a falu felé.

A borzalmas éjszakát félálomban mocorogva töltötték egy nyári konyha heverőjén. István nyöszörgött és fel-felcsuklott fájdalmában. Másnap autóbusszal utaztak be a megyeszékhelyre a tűzoltó-egységhez, ahonnan négy tűzoltóval autón, csónakkal és csáklyákkal felszerelve tértek vissza a tragédia helyére. Fél óra keresés után megtalálták a holttestet néhány száz méterrel lejjebb az arasznyi mélységű veszélytelen, ártatlannak tűnő kavicsos vízben, ahová a folyó kivetette. A nyaka baloldalán nagy lilás folt húzódott a mellkas irányába. Talán az ijedésből adódó infarktus jele, ami azonnal megölte.

Katonai hordágyra fektetve a teherautón bevitték a holttestet az idős román ember udvarára, ahol takaróval leborítva árnyékba helyezték. Egyik fiatal tűzoltó keresztet vetve, frissen tépett mezei virágot tett a takaróra.

Aztán megérkezett a halottkém, aki szótlanul nézte az élettelen testet, és azt sem kérdezte, hogy történt. Bizonyára itt, a folyó környékén neki nem volt ritka látvány.

Egy koporsót is hoztak, mert a hír gyorsan terjedt. Asszonyok, lányok jöttek, egyik-másik kezében pár szál kerti virággal.

- Szegény asszonyka, milyen vékony, és meg kellett halnia, mert a férfiak annyit ittak, hogy részegen aludtak a sátorban – suttogta az egyik falusi asszony a másiknak.

- Ezt honnan tudod? - kérdezte az csodálkozva

- Nem tudom, de lehet, mert a horgászok is sokat isznak, ha kell, ha nem...  

Késő este egy falubeli kopottas terepjáró érkezett, amelyre feltették a koporsót, kétoldalt István és András ült. Szótlanul, megsemmisülve szállították haza Marikát a néptelen országúton. Haza, utolsó otthoni éjszakájára, oda, ahol alig egy éves kisfia csöndesen aludt. Az egyik falu végén egy kutya felugatott, aztán vonítani kezdett, és sötét volt, mint a sírban.

 *

Laci a rózsát hol egyik, hol másik izzadt tenyerében tartotta. Megigézve, mozdulatlanul nézte a békésnek tűnő, csendes vizet, melynek barátságos felszíne alatt bizonyára most is ott gomolygott az a végzetes, gyilkos áramlat, amely megölte anyját, és az ő életét megváltoztatta.

          - Gyűlöllek, te gyilkos! Az édesanyámat vetted el tőlem! Miért kellet neked? Hiszen azonnal megölted őt! - kiáltotta elhaló hangon könnyeivel küszködve, majd a vízbe dobta a rózsaszálat.

A folyó túlsó partja felől, a szomorú füzek felett távoli harangszó hallatszott.                 

Székely Ferenc

Látogatóban magyar íróknál

2022. október végén, november elején három magyarországi írót kerestem fel otthonában, akikkel korábban megegyeztem látogatásom szándékáról. A három íróember: Köntös-Szabó Zoltán (1940), Kenéz Ferenc (1944) és Véghelyi Balázs (1983). Mindhármukat régebbről ismertem, azaz az első kettővel 2014-ben, illetve 2015-ben születésnapi interjút készítettem. Véghelyi Balázs még „túl” fiatal erre, ő a Százhalombattán működő Halom TV munkatársa, költő, az Üveghegy könyvkiadó vezetője. Az ő meghívására utaztam le, fiammal, a Duna partján fekvő, szépen kiépült Százhalombattára, azzal a céllal, hogy  kamera előtt számoljak be a 2012-2021 között évente kiadott tíz interjúkötet-sorozat fogadtatásáról,  eszmei céljáról és  további terveimről.

Köntös-Szabó Zoltán a XV. kerületi Bogáncs utca 28 sz. alatt fogadott, családi házában, ahol ‒ szűk félórai beszélgetés után ‒ megkértem, hogy dedikálja a hajdan Romániában kiadott és megvásárolt Kár volt sírni Jeruzsálemben  (Kriterion, 1980) c.  kötetet. Az ajánlás így szól: Földimnek Székely Ferencnek megbecsüléssel, barátsággal  Köntös-Szabó Zoltán   2022. Budapest. október 31-én. Elmondta, hogy 1981-es kitelepedésük előtt  egy évvel adta ki a kötetet, de ez nem ment  simán, mert korábban a cenzúra a kiszedett szöveget bezúzatta, nem engedte, hogy megjelenjen. Szerencsére, akadt egy jóakaratú nagyváradi nyomdász (ott nyomták), aki egy példányt megmentett és átadta neki.  1980-ban, amikor változott a politikai szélkakas állása,  a Kriterion ‒ élén Domokos Géza igazgatóval ‒ újból kiadta, azaz, most már hivatalosan is az olvasók kezébe kerülhetett.

Rá két napra, november 2-án szintén Budapesten találkoztam Kenéz Ferenc költővel, akinek az itthon kiadott és  megvásárolt  Vigyázzállásból fejállásba (1978) c. verskötetét adtam a kezébe, hogy írjon belé. A dedikáció szövege nem éppen szokványos, így hangzik: Na de hogy most éppen melyikben vagyok, nem tudom. Szeretettel Székely Ferinek.

                               Kenéz Ferenc  2022. nov. 2. Budapest.

Véghelyi Balázs költő, aki 2013-ban járt Erdőszentgyörgyön a Bodor Péter Művelődési Egyesület vendégeként, egy válogatott verseskötettel ajándékozott meg, amelynek címe: Üzenet érkezett.

Kézjegye fölött a következő eligazító szöveg olvasható:

                  Székely Ferencnek üzenete érkezett…

                  Sok szeretettel ‒ a feladó: Véghelyi Balázs

Jó volt, ha csak néhány napig is, ott lenni, járni-kelni a magyar nemzet fővárosában, és leheletnyi közelségből érezni Pannónia széljárásának arcunkat simogató, bátorító fuvallatát!

Keszeg Tibor  Az_ora.docx
J.A.   Christian

Szeretetmozaik

Majd’ tíz esztendővel ezelőtt egy barátomnál múlattam az időt. A középkorú, ereje teljében lévő férfi kőkemény materialista, az üzlet világának hírhedt cápája volt; a többdimenziós látásmódomat évtizedeken át hanyag legyintéssel, és egy „Végül is jó ember vagy!” mondattal minősítette.

Ketten ültünk a hatalmas nappaliban, a családja még nem érkezett haza. Jól ismertem kedves, csinos feleségét és nyolc éves gyermekét; a kisfiú értelmi fogyatékos volt, s noha a maga módján tudott kommunikálni, állandó gondoskodásra szorult.

Ott voltam a kórház folyosóján, amikor a barátom megtudta, hogy a fia milyen betegségben szenved. Egyetlen arcizma sem rándult: míg az érzelmeket csak a kémia átverésének, kimutatásukat a kémia által átvert ostobák gyengeségének tartotta – a lelke köré úgy fonódott az akarata fala, akár egy görcsbe merevedett ököl.

Amikor a családja hazaért, a gyerkőc odarohant hozzám, majd a maga sajátságos, artikulátlan nyelvén köszönt. Megölelt. Ajkán torz mosoly, szemében szikrázó melegség honolt.

Hamarosan magunkra hagytak minket: hallottam, ahogy az emeleten megengedték a fürdővizet. A barátom meg sem rezdült. Csak ültünk. Némán. Beesteledett, de nem kapcsoltuk fel a lámpát…

– Tudod – szólt hirtelen –, a múlt héten kint voltunk a majálison. A ligetben. A szokásos sör-virsli ünnepély volt, az aktuálpolitika heveny szélkakasa. Hallgattam.

– És… és ahogy ott lökdösődtünk a tömegben, arra gondoltam, mit keresek én itt a sok proli között. Üvöltöztek, lökdösődtek, az izzadt testükkel hozzám dörgölőztek; tudom, hogy hangzik, de az az igazság, hogy még a szaguk is undorított. Próbáltam hazaterelni a családot, de akkor meghallottuk a zenét. A klasszikus kocsmazenekar játszott: tehetségtelen, alkoholista zenészek tolták a lakodalmas rockot, az „úri” közönség pedig tapsolt, ha épp letették a műanyag poharas sört és a zsírtól fröcsögő kolbászt.

Hallgattam.

– De tudtam, hogy oda kell mennünk. Mert a fiam… a fiam imádja a zenét. Ő… nos, hát nincs mit magyaráznom. Ádám különleges gyerek. Gyakran bezárkózik a saját világába, de a zene mindig előcsalogatja a csigaházából. S amikor odaértünk a tákolt színpad elé, a fiam elkezdett táncolni. Persze nem tud táncolni… – Még a sötétben is láttam, ahogy sebtében letörölte a szeme sarkából alágördülő könnycseppet. – Csak görcsösen rázta magát. És… egyszer csak észrevettem, hogy egyre messzebb állok tőle. Hogy távolodom. Hogy szégyellem a saját fiamat.

Hallgattam. Nem tehettem mást.

– S ekkor a zenészek letették a lantot, majd csatlakoztak a zabáló tömeghez. A fiam pedig eltűnt, majd hirtelen megjelent a színpadon, és elkezdte püfölni a dobokat. Ütemtelenül persze, csak úgy verte őket, de olyan földöntúli mosoly ragyogott az arcán… és… – már meg sem próbálta titkolni a könnyeit – és mindenki rá figyelt. Mindenki látta, hogy ő más… s akkor a zenészek egy emberként emelkedtek fel, odamentek a hangszereik mellé, és elkezdtek játszani… a fiammal… az én fiammal.

Hallgattam. Nem tehettem mást.

– És amikor befejezték, az emberek elkezdtek tapsolni… sokan állva tapsoltak… – már a tenyerébe temette az arcát, miközben zokogva dadogott – én… én próbálok jó apa lenni.

Akarok jó apa lenni. De ott, látva a fiam ragyogó arcát, megértettem, hogy azok az idegenek, azok a tanulatlan, nincstelen idegenek, akiket lenéztem és semmibe vettem, többet adtak neki, mit én valaha adhatok. És akkor hirtelen rádöbbentem, hogy a szeretet az Isten… hogy ott van a szívünkben… és csak arra vár, hogy előtörhessen… hogy a miénk lehessen.

Hallgattam. Vele sírtam én is. Nem tehettem mást.                                                           (A neten olvasható írás)

 * * * * * * * * *

                     Kis magyaróra

Koncert helyett hangverseny volt, fotó helyett fénykép.

idegenszók áradata idegem nem tépték !

Lárva helyett álcát mondtunk, alga helyett moszatot.

Nem vettünk át más nyelvekből fölösleges kacatot.

Szélsőséges, rendkívüli volt, ami ma extrém,

a tanfolyam ma csak kurzus. Mi ez, ha nem agyrém !

Földrész volt a kontinens és ki tudja azt vajon még,

hogy a híres kompromisszum egyszerűen egyezség ?

Autentikus, hiteles volt, a horizont: láthatár.

És ki vette át a sztrókot?! Üldözte tán száz tatár?

A gyógymód ma terápia! A viszály ma konfliktus.

Vetálytárs volt a rivális, sértés volt – s nem inzultus...

Orvos ma nem megállapít, hanem diagnosztizál.

A kétkedő szkeptikus ma, tétovázó: hezitál...

Már a nemzedék sem ízlik, csak a generáció!

És a minősítő verseny ma csak kvalifikáció...

A döntős ma finalista, s a döntő a finálé...

Számlát ezért olaszoknak a miniszter kínál-é?

Ifjúsági, junior lett, új játékos debütál,

és a bőrápoló szerben a formula hidratál...

Fizikailag jön rendbe a sportoló mára már.

Hogy testileg jobb szó lenne, eltitkoljuk ugyebár...

Fizikailag ? Kis csacsi !

– Csak azt tudnám, hogy hol élsz? –

Fizikálisnak”  mondják ma, ezt hallod, merre csak mész...!

Ibolyántúli sugárzás? Ma csak azt mondják: úvé...

Országot ma nyelvőrzőkért senki sem tesz már tűvé!

Tömegvonzás ma már nincs, csak gravitáció !

S a tüntetést fölfalta a demonstráció...

Sztráda lett az autópálya, s ilyet ki hihet?

Tünetet  mondtunk vidáman, a szimptóma helyett !

Opció helyett, ha igaz nem is olyan rég,

bátran mertük azt mondani, hogy lehetőség...

Zűrzavaros ? Paraszti szó! Jöjjön a kaotikus!

És az ősi túl rövid. S így „menőbb”, hogy archaikus...

Régen, aki rögtönzött, ma csak improvizál,

s aki régen elmélkedett: ma teoretizál !

Hagyományos ? Micsoda szó! Említeni kár is,

hisz jóval előkelőbb a tradícionális !

Magánosítás? Mily rémes! Kiszáradna a Sió?

Ha nem mondod azonnal, hogy privatizáció?

Régi bombára találtak. A lélegzetem is eláll:

a rendőrség nem kiürít, embereket evakuál!!

Ugyanakkor a környéket elővigyázatosan

lezárták, de – Uram fia! mindjárt hermetikusan!

Levegő most se ki, se be, s most már az is halottá vált,

kit a rendőrség előtte hullává nem evakuált...

Régen, egykor volt az anno, vagy más szóval hajdanán.

Melyik szó szebb ? Nyelvész gárda kapjon ezen hajba tán...

Visszapillantás – de szép szó! Ám a kor szelleme megró,

ha a múltakon merengek és nem úgy mondom, hogy retro...

És a szervátültetés ma csupán transzplantáció

(mely muskátli esetében ugyanaz a büszke szó...)

Új divatszók sereglenek: regnál, ráta, dominál...

S aki régen beszélgetett, ma már csak kommunikál!

S a virágpor – kérdem én, hogy mit vétett a magyarnak –,

mit a bárgyú pollen szóval kiirtani akarnak?

A szerves ma organikus, ünnepély ma fesztivál...

Összpontosít? Régen kihalt. Ma mindenki koncentrál

Ám a rosszra mégrosszabb jön, s a koncentrál messze száll:

újmagyarban a „legkúlabb” szorgalmasan fókuszál!

Emblematikust mondanak; a jelképes mért nem jó?

Sírjában forog szerintem, mindegyik nyelvújító...

Ki inspirál, ihlet, sugall, avagy akár ösztönöz.

Ki az aki magyar szókat elűz és bebörtönöz?!

Identitás? Azonosság! Mért jobb itt az idegen?

Petíció? Folyamodvány! Kit hagy mindez hidegen?

Kemikáliának mondják, ami régen vegyszer volt!

Poloska pusztul e szótól és a csótány szörnyetholt...

Akartok még botránkozni? A helyzet nem elég „tré”?

Mit keres a magyar nyelvben egy ilyen szó, mint a spré

Vajon ezt melyik más élő nyelven lehetne így elmesélni?

  Falu végén kurta kocsma:

Telepszegleten szeszelde

csermely mellett elhelyezve,
benne kedve tetszelegne,
teszem fel, nem esteledne.

Egek rendre estelednek,
erek, berkek csendesednek.
Dereglye sem megy keresztbe,
hever e fekete csendbe.

Szeszelde bezzeg nem csendes,
zeng-peng benne zene rendes.
Szesz ereje szerteterjed,
embereknek kedve gerjed.

Hej, menyecske, kedves lelkem,
erjedt hegylevet kell nyelnem!
Legyen hetven esztendeje,
de meg heves szesz ereje!

Zenemester, sebesebben!
Kerekedett fene kedvem.
Keresetem szerteverem,
lelkemet meg eltemetem.

Megjelennek rendelettel:
csendesebben kedvetekkel!
Telep feje heveredne,
esetleg elszenderedne!

Legyen vele beste lelke,
te meg eredj fene helyre!
Zene zengjen, szedte-vedte,
pendelyemnek lehet veszte!

Esmeg mennek, reteszt vernek:
Legyenek csendesek kendtek!
Szentek lelke legyen velek,
kedves egyetlenem beteg.

Feleletet egy meg nem tett,
berekesztnek szesznyeletet.
Zene menten befejezve,
s szertemennek csendesedve

"Vitán felül áll, a magyar nyelv egy csoda!"

BLU201205-7807-1810