www.sorsunk.net
EZ A MENÜPONT A HÁBORÚ MIATT MENEKÜLŐK MEGSEGÍTÉSÉRE LETT LÉTREHOZVA

Kedves Testvéreink az Úr Jézus Krisztusban, Barátaink, Támogatóink!

Az Erdélyi Gyülekezet Karitatív és Kulturális Központja az Ukrajnából menekülni kényszerülők számára folyamatosan szálláshelyet biztosít. Mindezeken túl a Kárpátalján lévő karitatív szervezetekhez és testvérgyülekezeteinkhez pénz- és egyéb adományokat juttatunk el. Amennyiben van rá lehetőségük, kérjük, hogy karitatív munkánkat pénzadománnyal, tartós élelemmel vagy tisztálkodási szerekkel szíveskedjenek támogatni!

Tisztelettel kérjünk Mindenkit, hogy esetleges pénzadományaikat a 11784009-20603382 bankszámlaszámra utalják át, a közleményrovatban feltüntetve a következő megjegyzést: „az ukrajnai menekültek megsegítésére”.

A tartós élelmet és a tisztálkodási szereket az alábbi címre kérjük eljuttatni:
1106 Budapest, Gyógyszergyári út 3.

A menekültek megsegítésével kapcsolatos mindennemű kérdésben hívja a +36 30 172 0080- as telefonszámot!

„Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok." (2Kor 8,9)

Áldáskívánással:  Dr. Fazekas István  intézetvezető lelkész

E R D É L Y I   G Y Ü L E K E Z E T
R E M É N Y S É G  S Z I G E T E

Karitatív és Kulturális Központ
1106 Budapest, Gyógyszergyári út

Telefon: +36 1 341 66 02 

Az Erdélyi Gyülekezet az 1980-as évek romániai menekülthulláma idején Németh Géza által szervezett karitatív misszióból jött létre. 1990 után azt gondoltuk, soha többé nem történhet ilyesmi közvetlen közelünkben. Előbb a balkáni polgárháború cáfolt ránk, most pedig minden korábbinál szörnyűbb események szemtanúi kell legyünk: városok borzalmas pusztítását látjuk és milliónyi menekültet Ukrajnából.
            Ilyenkor minden keresztény gyülekezet kötelessége megpróbálni segíteni, de mindenkinél inkább igaz ez a mi gyülekezetünkre múltunk miatt. Ennek előkészítéseként előbb levélben egyeztettünk a presbitériummal, majd február 27-én, vasárnap több órás megbeszélést tartottunk, külsős szakembereket is bevonva a tervezésbe. Az eddig történtekből a leglényegesebbek:
·      Döntöttünk arról, hogy vendégszállásunkat megnyitjuk a menekülők előtt.
·      3 millió Ft-ot különítettünk el a költségek fedezésére. Ennek egy részét mindenképpen az otthon maradottak támogatására fogjuk fordítani.
·      Gyűjtést hirdettünk erre a célra: banki adományoknál kérjük feltüntetni, hogy „Ukrajnai menekültkrízis”.
·      Felvettük a kapcsolatot a Református Szeretetszolgálattal, akiken keresztül többen is érkeztek már, ugyanakkor sok – elsősorban élelmiszer – csomag érkezett tőlük.
·      Volt kántorunk, Lukács Anett közvetítésével kapcsolatba léptünk egy támogatásra kész belfasti (Észak-írországi) gyülekezettel.
·      Állandó kapcsolatban állunk más szervezetekkel is, kiemelten India budapesti nagykövetségével (lentebb kiderül, hogy miért).
·       A munkába bekapcsolódott minden munkatárs, többen a gyülekezetből is. Az operatív munkát Dr. Fazekas István intézetvezető lelkészünk és Szabó Tamás koordinálja, bekapcsolódott a Reménység Szigetén folyó munkába főgondnokunk, Bierbauer Zsolt is.
·      Az első napokban főleg kárpátaljai magyar családok érkeztek (számomra torokszorító módon gyerekeivel egy olyan asszony is, aki az 1998-as árvíz idején 13 évesen családunknál volt hat hétig).
·      Négy napja megkeresés érkezett, hogy fogadnánk-e hazamenekülőben lévő indiai egyetemistákat. Igent mondtunk; ötvenen meg is érkeztek, a felük pedig már haza tudott utazni. Rendkívül kedves, hálás fiatalok India különböző részeiből, legtöbben a nyugati partvidéken lévő Karnatakából, India vallásilag legvegyesebb államából. Vendégeink között is akadt mindenféle: hindu, mohamedán, protestánsok, de még katolikus apáca is. Nagy többségük orvostanhallgató.
·       Munkánk első napjairól riport jelent meg a Magyar Hangban: hang.hu/belfold/szedd-az-utleveled-s-eriggy-elfele-a-gyermekkel-137586

         Nem tudjuk, mit hoz a holnap. Amivel tudunk, igyekszünk segíteni. Amit teszünk, nyomon követhető honlapunkon és FB oldalunkon. Várjuk az adományokat, felajánlást (20/5985798-as számon érhető el intézetvezetőnk), és mindenekelőtt a folyamatos imádságot békéért, a szenvedés enyhüléséért.

BLU201205-7807-1810