www.sorsunk.net

Sokat dicsőítjük államalapítónkat, mert Neki köszönhetjük, hogy van államunk és megmaradtunk. No de tényleg emiatt maradtunk meg? A legtöbben nem tudják, s ha értesülnek róla nem is akarják meghallani, hogy Istvánnak árnyoldala is volt, íme az alábbi.

István király 1000-ben a következő rendeletet adta ki:

"...a magyarok, székelyek, kunok, valamint az egyházi magyar keresztény papság által is használt régi magyar betűk és vésetek, a jobbról balra haladó pogány írás megszüntetődjék és helyette latin betűk használtassanak... Továbbá a templomokban található pogány betűkkel felírások és imakönyvek megsemmisíttessenek és latinra cseréltessenek. Valamint pedig azok, akik régi pogány iratokat beadnak, 1-től 10 dénárig jutalmat kapjanak. A beadott iratok és vésetek pedig tűzzel és vassal pusztíttassanak el, hogy ezek kiirtásával a pogány vallásra emlékezés, visszavágyódás megszüntetődjék."

Ez a rendelet lehetett a kezdete ezeréves balsorsunknak. Nemcsak vallásunkat hagyták veszni a magyarok, de hagyományaikat, értékrendjüket és történelmüket is. Ezek nélkül pedig nem lehet igazi jövője egy nemzetnek még akkor sem, ha a turáni átok nem működik. Ezek szerint nincs szükség arra, hogy "elvegyék egy nemzet múltját, hagyományait, írását, vallását", megtette azt az államalapítónk, valami hatalmas külső befolyásra.

forrás: Net

BLU201205-7807-1810