www.sorsunk.net

Tisztelt olvasói a sorsunk.net -nek!

  Lassan egy éve annak, hogy útjára indítottuk web-lapunkat a virtuális térbe. Szólásra szorít az évforduló, pedig szívesebben bújnék hallgatásba, hadd ítélkezzen a nagyérdemű. De ha már így, akkor legalább röviden, és lehetőleg „dagályosság”-mentesen.

  Bizony jó lenne feledni minden előzményt, és novum-ként tekinteni magunkra! Ez sajnos lehetetlen, mivel hogy azt le nem tagadhatjuk, lelkünket főleg nem! (Az egyes számot, a „magam”-at most hanyagolnám.) Így hát azon remek embereket kell ismét felemlítenem, kiknek hihetetlen értéket jelentett a nyomtatott szövegen keresztül szólni, kapcsolódni megannyi szerető olvasónkhoz. Csak hát úgy adódott, hogy dönteni kellett, és meghozták a nagy áldozatot, a belső vezér parancsára. (Szomorú rágondolni, hogy lehetett volna ez másképpen is, csak hát az időt visszatekerni ugye nem lehet, legfeljebb az időtlenségben…) Elvétetett, de nyomban megadatott egy másfajta, más természetű-jellegű lehetőség.

  Naponta gondolunk számos előző, főleg idősebb olvasónkra, kiknek jószerint nincs is tudomása arról, hogy hova/mivé váltunk-tűntünk. Csak reménykedünk, hátha előbb-utóbb találkoznak még velünk… Most viszont figyeljünk a mára, a gyorsuló iramra, a közel naponta beérkező jobbnál jobb írásokra, meg persze olvasottságunk adataira. És pillanatra sem szünetelhet az önkontroll: tudunk-e régi-új olvasóinknak érdemi szellemi-lelki táplálékkal szolgálni? Változatlanul az egységes magyarságeszmény jegyében. A magunk szűk portáján mondjuk a magunkét, mondjuk a természeteset, egy természetellenességbe, ezért pusztulásba rohanó világ szűk szegletében. Miközben (ismétlem magam) hazánkat, nemzetünket hihetetlen megtiszteltetés éri folyamatosan: legfőbb ellenségének tekint, érez, tud minket a pusztító Gonosz, a külső és a belső egyaránt. Azon vagyunk, hogy mi is kiérdemeljünk egy csipetnyit ebből az ellenség-titulusból. Amíg lehet…

  Ketten „csináljuk” a lapot, miközben sokan, mind többen írjátok azt. Pintye Tamás barátom nevében is köszönöm ezt nektek, tisztelt és szeretett szerzőink, bizony megtisztelve érezzük magunkat. És köszönetet mondunk minden olvasónak, aki bekopogja a keresőbe: sorsunk.net. Egyetlen kérésünk van Önök irányában: Adják tovább!

                                                                                                      Dr. Kövesdy Pál    főszerkesztő.       

*   *   *

Tisztelt és nagyra becsült olvasóink!

   Tavaly karácsonyra indítottuk útjára a „Sorsunkért” címet viselő web- újságunkat, akkor még szerény reményekkel, azzal a céllal, hogy a szórványban élő magyarsághoz juttassa el íróink gondolatait. Egy év után, mivel „szalad az idő, és minden állandóan gyorsul”, illőnek érezzük informálni olvasótáborunkat néhány szerkezeti-statisztikai adatról:

   Eleinte 12 menüponttal indultunk, ami hamarosan 24-re nőtt, most már két, változó időszakos menüvel elértük a 30-at, amelyből 24 különálló témát ölel fel. Az eddig megjelent cikkek számát kb. 250-re tehetjük, melyek oldalszáma meghaladja az 1200-at. (Mire ezt közzétesszük, e számokat már meghaladtuk. A szerk.)

Mivel a web-újságnak nincsen számlálója, de a hozzá csatolt Portálunk-nak van, így következtetni tudunk, hogy a látogatások száma meghaladta az ötezret, rendszeres olvasóink legalább ezren lehetnek. Visszajelzést eddig csak kevesen írtak, de többen jeleztek telefonon.

  Továbbra is kérjük a Tisztelt olvasót, hogy Vélemény-rovatunkban írják meg nekünk észrevételeiket, javaslataikat.

                                                       Pintye Tamás       felelős kiadó, web-szerkesztő


BLU201205-7807-1810